Решение № 8019

към дело: 20211230200014
Дата: 01/06/2021 г.
Съдия:Мая Банчева
Съдържание

на основание чл.6,ал.1,б.”а”,във вр. с чл.1,ал.1,т.1 и т.2 от Указа за борба с
дребното хулиганство,съдът

Р Е Ш И:

ПРИЗНАВА нарушителя Г. А. М.: Роден на **.**.**** г. в Г., с ПНА, Г., У.”З.” № *., българин, български гражданин, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН-*, за ВИНОВЕН в това, че на 05.01.2021 г. около 20.00ч в Г., на улица „Я.“ № ** е извършил непристойна проява, изразяваща се в закани за саморазправа,
счупени три броя стъкла на едноетажна масивна постройка, намираща се в имота на нарушителя И. С., псувни, скарване, както и опит за употреба на физическа сила
/замахване с метална тръба срещу нарушителя И. С./, която проява е извършена на
публично място пред повече хора, с което е нарушил обществения ред и
спокойствие, но поради своята по-ниска степен на обществена опасност не
представлява престъпление по чл. 325 НК, поради което и на осн чл.1,ал.1,т.1
УБДХ му НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - “ЗАДЪРЖАНЕ В ПОДЕЛЕНИЯТА НА МВР“ за срок от 3 (три) денонощия,като зачита изтърпяното наказание със заповед за задържане от 00.30ч на 06.01.2021г. до довеждането му в съда-15.30ч на 06.01.2021г.

ПРИЗНАВА нарушителя И. С. С.: Роден на **.**.**** г. в Г., с ПНА, Г. У.”Я.” № **, българин, български гражданин, женен, с основно образование, неосъждан,
безработен, ЕГН-* за ВИНОВЕН в това,че на 05.01.2021 г. около 20.00ч в Г., на
улица „Я.“ № ** е извършил непристойна проява, изразяваща се в закани за
саморазправа, скарване, както и опит за употреба на физическа сила /замахване с
дебело дърво срещу нарушителя Г. М./, която проява е извършена на публично
място пред повече хора, с което е нарушил обществения ред и спокойствие, но
поради своята по-ниска степен на обществена опасност не представлява
престъпление по чл. 325 НК,поради което и на осн чл.1,ал.1,т.1 УБДХ му НАЛАГА
АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ- “ЗАДЪРЖАНЕ В ПОДЕЛЕНИЯТА НА МВР“ за срок от 1 (едно) денонощие,като зачита изтърпяното наказание със заповед за задържане от 01.00ч на 06.01.2021г. до 15.30ч на 06.01.2021г.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в срок до 24 часа, считано от днес пред
Окръжен съд – Б.
Решението подлежи на изпълнение след влизането му в сила.

В случай на жалба и/или протест НАСРОЧВАМ съдебно заседание пред Окръжен съд Б. на 12.01.2021 година от 14:30 часа, за която дата и час страните уведомени.
Препис от решението да се изпрати на началника на РУ на МВР – Г. П.- за
сведение и изпълнение,след влизането му в сила.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: