Протоколно определение № 8389

към дело: 20201230200744
Дата: 11/16/2020 г.
Съдия:Мая Банчева
Съдържание

На основание чл.382, ал.6 от НПК, съдът
О п р е д е л и :

Вписва съдържанието на окончателното споразумение в следния смисъл:
1.Обвиняемият Г. Д./G.J./, се признава за ВИНОВЕН за това, че около 22:00ч. на 12.11.2020г. в района на 22 граничен репер, в землището на [населено място], [община] е направил опит да излезе през границата на страната с Р Гърция без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл.279 ал.1 пр.2 от НК във връзка с чл.18 ал.1 от НК.

2. За извършеното от обвиняемия Г.Д./G.J./, престъпление на основание чл.381 от НПК във връзка с чл.279, ал.1, пр.2 от НК, във връзка с чл.18, ал.1 от НК и чл.54 от НК, му се НАЛАГА наказание “Лишаване от свобода ” за срок от 5 /пет/ месеца и наказание „Глоба“ в размер на 100 /сто/ лева.

На основание чл.66 от НК ОТЛАГА изтърпяването на наказанието “Лишаване от свобода“ за срок от 3 /три/ години от влизане в сила на настоящото споразумение.

На основание чл.381 ал.5 т.4 от НПК във връзка с чл.67 ал.1 от НК не се налага полагането на възпитателни мерки спрямо Г. Д. /G. J./ по време на изпитателния срок.

4. Веществени доказателства по делото няма.

5.Имуществени вреди не са причинени.

6.Разноски по делото не са сторени.


С П О Р А З У М Е Л И С Е:

ПРОКУРОР: ЗАЩИТНИК:


ПРЕВОДАЧ: ОБВИНЯЕМ:


Съдът като взе предвид, че постигнатото споразумение между страните по реда на чл.381 НПК е пълно, отговаря на изискванията на закона и не противоречи на морала счита, че същото следва да бъде одобрено, поради което и на основание чл.382, ал.7 и ал.9 от НПК

О п р е д е л и : № 8389/16.11.2020 г.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по настоящето Н. Дело.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХДело № 744 /2020 г. по описа на РС-П.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.


РАЙОНЕН СЪДИЯ: