Присъда № 90

към дело: 20191230200564
Дата: 03/04/2020 г.
Съдия:Андроника Ризова
Съдържание

и въз основа на закона и доказателствата по делото, съдът
П Р И С Ъ Д И:
ПРИЗНАВА подсъдимия Г. А. Г., роден на *.*.19** г. в с. Г., общ.П., с постоянен
и настоящ адрес в с. Гега, общ.П., българин, български гражданин, неженен,
неосъждан /реабилитиран/, с полувисше образование, безработен, ЕГН – *, за
ВИНОВЕН в това че на 09.12.2018 г. в землището на с. Долна К., община Петрич е
държал в лек автомобил марка „Сузуки витара“ с ДКН Е 04 79 АН, собственост на
И. Д. М. от гр. Б., огнестрелно оръжие по смисъла на чл.4 ал.2 от ЗОБВВПИ - едноцевна ловна пушка марка „YILMAZ“, модел „TS 8700“, калибър 12х70 мм със сериен номер 5664 и боеприпаси за огнестрелно оръжие по смисъла на чл.7,
ал.1 от ЗОБВВПИ, както следва: 1 (един) брой ловен патрон марка „CHEDDITE“,
предназначен за стрелба с гладкоцевни ловни пушки 12-ти калибър, без да има за
това надлежно разрешение, изискващо се съгласно чл.50 ал.3 от Закона за
оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия –
престъпление по чл.339 ал.1 от НК във връзка с чл.50 ал.3 от ЗОБВВПИ, поради
което престъпление и на посоченото основание и на основание чл.54 от НК го
осъжда като му НАЛАГА наказание 2 /две/ години лишаване от свобода.
На основание чл.66 от НК отлага изпълнението на наложеното наказание “лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години.
На основание чл. 53, ал.2, б.”а” предметът на престъплението – едноцевна ловна
пушка, марка „YILMAZ“, модел „TS 8700“, калибър 12х70 мм със сериен № 5664 и 1
бр. ловен патрон марка „CHEDDITE“, предназначен за стрелба с гладкоцевни ловни пушки 12-ти калибър, които се намират на съхранение в Г., се отнемат в полза на държавата.
ОСЪЖДА на основание чл.189 ал.3 от НПК подсъдимия Г. А. Г. да заплати по
сметка на РДГП Кюстендил сумата от 76,65 /седемдесет и шест лева и шестдесет и пет стотинки/, представляваща разноски, изплатени на вещото лице по
балистичната експертиза.
Присъдата подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред
Окръжен съд – гр. Б. по реда на Глава 21 НПК.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Съдебни заседатели:
1....................

2....................