Присъда № 8357

към дело: 20201230200332
Дата: 10/22/2020 г.
Съдия:Мая Банчева
Съдържание


П Р И С Ъ Д И:


ПРИЗНАВА подсъдимия Г. М. М., [дата на раждане] в [населено място], с адрес [населено място], общ. П., ул.„Ц.С. “ № ***, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан/ реабилитиран/, животновъд, ЕГН [ЕГН] за ВИНОВЕН в това, че на 07.06.2020 г., около 21,30 часа, в [населено място], общ. П., по улица „Ленин“, в посока [населено място], е управлявал моторно превозно средство – собствения си лек автомобил марка „Джип, модел „Ч.“, с Р.. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,43 промила на хиляда, установено по надлежния ред, съгласно Наредба № 1 от 19.07.2017 г., за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози, с техническо средство „Дрегер Алкотест 7410” с Ф.. № ARDM 0171, собственост на РУ П., поради което и на основание чл. 343б, ал.1 от НК във връзка с чл.55, ал.1,т.1 и ал.3 от НК, във връзка с чл.36 НК го ОСЪЖДА на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 8 /осем/ месеца.

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на наказанието „”Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години считано от влизане на настоящата присъда в сила.

На основание чл.343г НК във връзка с чл.37, т.7 НК, НАЛАГА на подсъдимия Г. М. М. с установена по-горе самоличност и административно наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС” за срок от 8 /осем/ месеца, като ЗАЧИТА времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред да упражнява това право, считано от 07.06.2020г.

Предаденият с протокол за доброволно предаване от 07.06.2020г. лек автомобил марка „Джип, модел „Ч.“, с Р.. № Е 28-70 МС, находящ се на съхранение в двора на РУ на МВР –П., да се върне на собственика Г. М. М., ЕГН [ЕГН] от [населено място], [община].

Присъдата подлежи на протестиране и обжалване в 15 /петнадесет/ дневен срок от днес, пред Окръжен съд- [населено място].


РАЙОНЕН СЪДИЯ: