Присъда № 8457

към дело: 20201230200146
Дата: 12/22/2020 г.
Съдия:Мая Банчева
Съдържание

П Р И С Ъ Д А:

ПРИЗНАВА подсъдимия Г. К. Д., роден на *** г. в Г., жител и живущ в Г., У.“К.“ № *** българин, български гражданин, неженен, неосъждан, безработен, с начално образование, ЕГН *, за ВИНОВЕН в това, че за времето от 30.07.2019
година до 01.08.2019 година, в района на складова база „Х.“ в Г., в
съучастие, като съизвършител с лицето Ж. И. Д. от Г. П., при условията на
продължавано престъпление е извършил две деяния, които осъществяват поотделно един И. различни състави на едно и също престъпление- кражба, през
непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна
продължение на предшестващите, а именно две кражби на чужди движими вещи –
бутилки с алкохол на обща стойност 11 658.00 (единадесет хиляди шестстотин
петдесет и осем) лева, както следва:

1. На 30/31.07.2019 г. от микробус марка „Мерцедес“ 814Д с рег.№ ***,
собственост на К. С. А. от Г. П., паркиран в складова база „Х.“ в Г., в
съучастие като съизвършител с Ж. И. Д. от Г., Ч. използването на моторно
превозно средство- лек автомобил марка „Ауди“ е отнел чужди движими вещи-
бутилки с алкохол, а именно:
-216 броя бутилки уиски „Джони Уокър“ от 0,7литра на стойност 3888.00 лева;
-60 броя бутилки уиски „Феймъс Граус“ от 0,7литра на стойност 1140.00лева;
-12 броя бутилки уиски „Къти сарк“ от 0,7литра на стойност 228.00 лева;
-108 броя бутилки уиски „Хайг голд лейбъл“ от 0,7литра на стойност 2052.00 лева;
-12 броя бутилки уиски „Джони Уокър черно 12 годишно“ от 0,7 литра на стойност
420.00 лева;
-20 броя бутилки джин „Горданс“ от 0,7 литра на стойност 340.00лева;
-1 брой бутилка „Бакарди бяло“ от 1 литър на стойност 24.00 лева;
12 броя бутилки джин „Танкюри“ от 0,7литра на стойност 246.00 лева;
-12 броя бутилки уиски „Балантайс“ от 0,7 литра на стойност 204.00 лева- И.
всичко бутилки с алкохол на обща стойност 8542.00 лева, от владението на Е. М.
Б. от Г. П. / собственост на И. Б. Б. от Г. П./ без негово съгласие и с
намерение противозаконно да ги присвоят;

2. На 01.08.2019 г. от микробус марка „Мерцедес“ 814Д с рег.№ ***,
собственост на К. С. А. от Г. П. и паркиран в складова база „Х.“ в Г.,
в съучастие като съизвършител с Ж. И. Д. от Г., и Ч. посредственото
извършителство на И. С.П. и Г. М. Я. е отнел чужди
движими вещи- бутилки с алкохол, а именно:
-12броя бутилки уиски „Къти сарк“ от 0,7литра на стойност 228.00 лева;
-12 броя бутилки уиски „Хайг голд лейбъл“ от 0,7литра на стойност 228.00 лева;
-12 броя бутилки уиски „Джони черно 12 годишно“ от 0,7 литра на стойност 420.00
лева;
- 12 броя бутилки водка „Абсолют“ от 0,7литра на стойност 192.00 лева;
- 40 броя бутилки джин „Горданс“ от 0,7 литра на стойност 680.00лева;
-30 броя бутилка „Бакарди бяло“ от 0.7литра на стойност 570.00лева;
-23 броя бутилки „Бакарди бяло“ от 1 литър на стойност 552 лева;
-12 броя джин „Танкюри“ от 0,7литра на стойност 246 лева - всичко на стойност
3116.00 лева от владението на Е. М. Б. от Г. П. /собственост на И. Б. Б. от Г.
П./ без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвоят, поради
което и на основание чл. 195, ал.1, т.4, пр.1 от НК във вр. с чл.194, ал.1 НК,
във вр с чл.26, ал.1 от НК и във вр. с чл.20, ал.2 НК във връзка с чл.373, ал.
2 от НПК във връзка с чл.58а, ал.4 НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го
ОСЪЖДА и му НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 5 /пет/ месеца.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието „Лишаване
от свобода” за изпитателен срок от 3 (три) години, считано от влизане на присъдата в сила.

ПРИЗНАВА подсъдимия Ж. И. Д., роден на *** г. в Г., жител и живущ в
град П., У.“К.“ № ***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, с
основно образование, безработен,ЕГН *, за ВИНОВЕН в това, че за времето от
30.07.2019 година до 01.08.2019 година, в района на складова база „Х.“
в Г. П., в съучастие като съизвършител с лицето Г. К. Д. от Г., при условията
на продължавано престъпление е извършил две деяния, които осъществяват
поотделно един И. различни състави на едно и също престъпление- кражба, през
непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна
продължение на предшестващите, а именно две кражби на чужди движими вещи –
бутилки с алкохол на обща стойност 11 658.00 (единадесет хиляди шестстотин
петдесет и осем) лева, както следва:

1. На 30/31.07.2019 г. от микробус марка „Мерцедес“814Д с рег.№ ***,
собственост на К. С. А. от Г., паркиран в складова база „Х.“ в Г., в
съучастие като съизвършител с Г. К. Д. от Г., Ч. използването на моторно
превозно средство- лек автомобил марка „Ауди“ е отнел чужди движими вещи-
бутилки с алкохол, а именно:
-216 броя бутилки уиски „Джони Уокър“ от 0,7литра на стойност 3888.00 лева;
-60 броя бутилки уиски „Феймъс Граус“ от 0,7литра на стойност 1140.00лева;
-12 броя бутилки уиски „Къти сарк“ от 0,7литра на стойност 228.00 лева;
-108 броя бутилки уиски „Хайг голд лейбъл“ от 0,7литра на стойност 2052.00 лева;
-12 броя бутилки уиски „Джони Уокър черно 12 годишно“ от 0,7 литра на стойност
420.00 лева;
-20 броя бутилки джин „Горданс“ от 0,7 литра на стойност 340.00лева;
-1 брой бутилка „Бакарди бяло“ от 1 литър на стойност 24.00 лева;
12 броя бутилки джин „Танкюри“ от 0,7литра на стойност 246.00 лева;
-12 броя бутилки уиски „Балантайс“ от 0,7 литра на стойност 204.00 лева- И.
всичко бутилки с алкохол на обща стойност 8542.00 лева, от владението на Е. М.
Б. от Г. П. / собственост на И. Б. Б. от Г. П./ без негово съгласие и с
намерение противозаконно да ги присвоят;

2. На 01.08.2019 г. от микробус марка „Мерцедес“814Д с рег.№ ***,
собственост на К. С. А. от Г. П. и паркиран в складова база „Хладилника“ в Г.,
в съучастие като съизвършител с Г. К. Д. от Г., и Ч. посредственото
извършителство на И. С.П. и Г. М. Я. е отнел чужди
движими вещи- бутилки с алкохол, а именно:
-12броя бутилки уиски „Къти сарк“ от 0,7литра на стойност 228.00 лева;
-12 броя бутилки уиски „Хайг голд лейбъл“ от 0,7литра на стойност 228.00 лева;
-12 броя бутилки уиски „Джони черно 12 годишно“ от 0,7 литра на стойност 420.00
лева;
- 12 броя бутилки водка „Абсолют“ от 0,7литра на стойност 192.00 лева;
- 40 броя бутилки джин „Горданс“ от 0,7 литра на стойност 680.00лева;
-30 броя бутилка „Бакарди бяло“ от 0.7литра на стойност 570.00лева;
-23 броя бутилки „Бакарди бяло“ от 1 литър на стойност 552 лева;
-12 броя джин „Танкюри“ от 0,7литра на стойност 246 лева - всичко на стойност
3116.00 лева от владението на Е. М. Б. от Г. П. / собственост на И. Б. Б. от Г.
П./ без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвоят, поради
което и на основание чл.195, ал.1, т.4, пр.1 от НК във вр. с чл.194, ал.1 НК,
във вр с чл. 26, ал.1 от НК и във вр. с чл.20, ал.2 НК във връзка с чл.373,
ал.2 от НПК във връзка с чл.58а, ал.4 НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го
ОСЪЖДА и му НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 5 /пет/ месеца.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието „Лишаване
от свобода” за изпитателен срок от 3 (три) години, считано от влизане на
присъдата в сила.

ОСЪЖДА подсъдимите Г. К. Д. и Ж. И. Д. /със снети по делото самоличност/
солидарно да заплатят на И. Б. Б., роден на 16.02.1972 г. в Г.Т., живущ в
Г., У.“К. Ал.Б.“ № ***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със
средно образование, ЕГН *, сумата от 8 540.00 (осем хиляди петстотин и
четиридесет) лева, представляващи обезщетение за причинените с престъплението имуществени вреди.
ОСЪЖДА подсъдимите Г. К. Д. и Ж. И. Д. /със снети по делото самоличност/,
солидарно да заплатят по сметка на РС – П., държавна такса върху уважения
граждански иск в размер на 341.60 /триста четиридесет и един лева и шестдесет
стотинки/ лева.

Присъдата подлежи на обжалване и протестиране в 15 /петнадесет/ дневен срок от днес, пред Окръжен съд Б..РАЙОНЕН СЪДИЯ:


СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:


1.


2.