Решение № 8358

към дело: 20201230200394
Дата: 10/22/2020 г.
Съдия:Мая Банчева
Съдържание

Р Е Ш И:


ПРИЗНАВА обвиняемия П. А. Х., роден на ***г. в Г., с постоянен и настоящ
адрес Г., ул.„З. М.“ № ***, български гражданин, женен, неосъждан, с
основно образование, безработен, ЕГН * за ВИНОВЕН в това, че на 13.03.2020 г.,
около 12:00 ч. в Г., по ул.“Рокфелер”, с посока на движение от ж.к.„Цар Самуил“
към МБАЛ „Югозападна болница“ ООД, Г. е упражнявал професия „водач на лек
таксиметров автомобил“ /таксиметров шофьор/, с лек автомобил марка “Хюндай“,
модел „И20“ с рег. № Е 4232 МН - жълт на цвят, с обозначителни знаци на
таксиметров автомобил на фирма „Александър Стефанов - 2001“, съгласно чл.18 и чл.31 ал.1 и ал.2 от Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници от
06.12.1999 г. /обн. ДВ бр.109/14.12.99 г., последно изменена ДВ бр.
53/26.06.2018 г./, без да има за това съответната правоспособност, а именно не
е притежавал удостоверение за „Водач на лек таксиметров автомобил“ и
удостоверение за психологическа годност- престъпление по чл.324, ал.1, пр.1 НК.

На основание чл.378, ал.4 т.1 НПК, във вр. с чл.324,ал.1,пр.1 НК във вр. с чл.
78а, ал.1 НК, ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ обвиняемия П. А. Х. за извършеното от него престъпление, като му НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ “ГЛОБА” в размер на 1000 лв./хиляда лв./


Решението подлежи на протестиране и обжалване в 15 дневен срок от днес пред
Окръжен съд - Г.Благоевград.


РАЙОНЕН СЪДИЯ: