Протоколно определение № 50

към дело: 20191230101205
Дата: 01/21/2020 г.
Съдия:Атанас Кобуров
Съдържание

Ищцовата страна по реда на чл.233 ГПК прави отказ от иска по чл.178, ал.1, т.3
във вр. с чл.187, ал.5, т.2 от ЗМВР, в частта за сумата над 1 563,97 лева до
първоначално предявения размер от 1662 лева. Ищецът може да се откаже изцяло или отчасти от спорното право във всяко положение на делото, както е сторено и в случая, поради което и СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И: № 50 / 21.01.2020 г.

ПРЕКРАТЯВА производство по Гр.д.№ 1205/2019 г. по описа на РС-Петрич, относно
иска по чл.178, ал.1, т.3 във вр. с чл.187, ал.5, т.2 от ЗМВР, за сумата НАД
1 616,34 лева ДО първоначално предявения размер от 1662 лева, поради отказ от
иска в тази му част, надлежно сторен от ищцовата страна.

Прекратителното определение подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за
ищеца и от получаване на съобщението за ответника пред Окръжен съд-Благоевград.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: