Присъда № 553

към дело: 20191230200605
Дата: 08/12/2019 г.
Съдия:Мая Банчева
Съдържание


П Р И С Ъ Д И:

ПРИЗНАВА подсъдимия Ю. А. Ю., [дата на раждане] в [населено място], с адрес [населено място], ул.„Б.“ № ***, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, работи като шофьор в [фирма] [населено място], ЕГН [ЕГН] за ВИНОВЕН в това, че на 06.08.2019г. около 18:05часа в [населено място], по ул.“България“, в района на фитнес център „О.“, е управлявал моторно превозно средство-лек автомобил марка „Форд“, модел „Мондео“ с Р.. [рег.номер на МПС] , собственост на П. Г. М. от [населено място], с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.29 на хиляда, установено по надлежния ред, съгласно Наредба №1 от 19.07.2017г. за реда за установяване употреба на алкохол или наркотични вещества или техни аналози, с техническо средство „Дрегер Алкотест 7510 с Ф..№ARDM-0184, поради което и на основание чл.343б, ал.1 от НК, във връзка чл.373, ал.2 НПК, чл. 371,т.2 от НПК, във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК, във вр.с чл.58а, ал.4 от НК и чл.36, НК го ОСЪЖДА на "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок 8 (осем) месеца и ГЛОБА в размер на 500.00( петстотин ) лева.

На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на наказанието „Лишаване от свобода” за срок от 3 (три ) години от влизане на присъдата в сила.

На основание чл.343г НК във връзка с чл.343б, ал.1 НК, чл.37, т.7 НК НАЛАГА на подсъдимия Ю. А. Ю. (със снета по-горе самоличност) наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС” за срок от 8( осем) МЕСЕЦА.

Присъдата подлежи на протестиране и обжалване в 7/седем/ - дневен срок от днес, пред Окръжен съд - Благоевград.


РАЙОНЕН СЪДИЯ: