Решение № 8006

към дело: 20201230200756
Дата: 01/05/2021 г.
Съдия:Божана Манасиева
Съдържание

на основание чл.6,ал.1,б.”а”,във вр. с чл.1,ал.1,т.2 от Указа за борба с дребното хулиганство,съдът
Р Е Ш И:

ПРИЗНАВА нарушител В. Б. Д., [дата на раждане] в [населено място], жителка и живуща в [населено място], българка, българска гражданка, неосъждана, със средно образование ,безработна, ЕГН [ЕГН], за ВИНОВНА в това, че на 17.11.2020г. около 15.15ч в двора на Първо ОУ „К. М.“ П. е извършила непристойна проява, изразяващи се в оскърбително отношение и държане към учител от това училище-К. Б. З. като на висок тон е търсила сметка на учителката за поведението й към нейното дете-П. В. Д.,използвайки изрази като:„Каква си ти ,какво си позволяваш,ще те унищожа,ще те линчувам“,които действия са извършени на обществено място и в присъствието на деца и колеги на З., с което е демонстрирано пренебрежително и неуважително отношение към учителя К. Б. З.,с които действия е нарушен обществения ред и спокойствие, но поради своята по-ниска степен на обществена опасност това деяние не представлява престъпление по чл. 325 НК, поради което и на осн чл.1,ал.1,т.2 от УБДХ й НАЛАГА административно наказание “ГЛОБА” размер на 250/двеста и петдесет/ лева.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в срок до 24 часа, считано от днес пред Окръжен съд – Б.
Решението подлежи на изпълнение след влизането му в сила.

В случай на жалба и/или протест Н. съдебно заседание пред Окръжен съд Б. на 12.01.2021 година от 14:30 часа, за която дата и час страните уведомени.
Препис от решението да се изпрати на началника на РУ “Полиция” – [населено място]- за сведение.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: