Решение № 199

към дело: 20191230100185
Дата: 07/10/2019 г.
Съдия:Андрей Николов
Съдържание

и за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявени са искове по чл. 49, ал. 1 и по чл. 53 СК.

...............................................................................................
Ръководейки се от изложените съображения, Районен съд – Г. П., Гражданско
отделение, Трети състав

Р Е Ш И:

ПРЕКРАТЯВА с РАЗВОД, на основание чл. 49, ал. 1 СК, като дълбоко и непоправимо разстроен, гражданския брак между И. М. В., с адрес в с. Я., общ. П., ЕГН * и М. А. В., с адрес в с. Я., общ. П., ЕГН *, сключен на 11.05.1986 г. в
с. Я., общ. П..

ПОСТАНОВЯВА, на основание чл. 53 СК, съпругата М. А. В., с адрес в с.
Я., общ. П., ЕГН *, след прекратяване на брака, да продължи да носи
брачното си фамилно име – В..

ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавна такса по допускане на развода в размер на 25
лв., която е изцяло внесена от ищеца, при подаването на исковата молба.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Г. Б. в двуседмичен срок, считано от връчването на препис на страните по делото, като въззивната жалба се подава чрез Районен съд – Г. П..

РАЙОНЕН СЪДИЯ: