Решение № 631

към дело: 20151230200760
Дата: 09/12/2015 г.
Съдия:Андроника Ризова
Съдържание

и въз основа на закона и доказателствата

Р Е Ш И:

ПРИЗНАВА подсъдимия И. П. С., роден на 28.02.1990 г. в Г., с постоянен и
настоящ адрес Г., ж.к.“Ц. С.“ Б., вх.А, .6, А., българин, български гражданин,
неженен, неосъждан, със средно образование, работи в „Агропласт“ ООД Г., ЕГН –
* за ВИНОВЕН в това, че на 23.07.2015 г., около 18 часа , в Г., по улица
„Рокфелер“ е управлявал моторно превозно средство .мотоциклет марка „Дерби ДР 250“ с рег №Е0386К, собственост на С.К. П. от Г., без да притежава
свидетелство за управление на моторно превозно средство, като деянието е
извършено в едногодишния срок от наказването му по административен ред за
управление на МПС без съответно свидетелство за управление, а именно с
Наказателно постановление №14-0339-002127/2015г. на Началника на РУ-Сандански, влязло в сила на 06.03.2015г. -престъпление по чл.343в, ал.2 от НК във връзка с ал.1 от НК,

На основание чл. 378, ал. 4, т.1 от НПК, във връзка с чл.343в, ал.2 във връзка
с ал.1 от НК във връзка с чл. 78а НК, ОСВОБОЖДАВА подсъдимия И. П. С. /с
посочена по-горе самоличност/ от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ за извършеното от него престъпление, като му НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ “ГЛОБА” в размер на 1 000 /хиляда лева/.

Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-петнадесет дневен срок от днес, пред Окръжен съд - Благоевград.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:


File Attachment Icon
1845AF0AEB904ACDC2257EC4004A1148.rtf