Протоколно определение № 442

към дело: 20151230200574
Дата: 06/08/2015 г.
Съдия:Мая Банчева
Съдържание

На основание чл.382, ал.6 от НПК, съдът
О п р е д е л и :
Вписва съдържанието на окончателното споразумение в следния смисъл:

1.Обвиняемата И. В. Н. се признава за ВИНОВНА в това, че:
в периода месец август 2012 г. до 04.09.2012 г. на територията на [населено място] и [населено място], при условията на продължавано престъпление, с цел да набави за себе си имотна облага, чрез обаждания по телефона е възбудила и поддържала у Л. С. Л. от [населено място], че баща й е тежко болен от рак и затова се нуждае от пари за лекарства, гроб и погребение, както и че след дългото боледуване същия е починал, но парите за гроб и погребение не са й достигнали, поради което се нуждае от пари за гроб и погребение, които ще му върне след изплащането на застраховката му живот и с това причинила на Л. имотна вреда общо в размер на 2178 лева, като деянието в неговата цялост е осъществено чрез две последователни деяния, както следва:
- на 30.08.2012 г. на територията на [населено място] и [населено място], при условията на продължавано престъпление, с цел да набави за себе си имотна облага, чрез обаждания по телефона е възбудила и поддържала у Л. С. Л. от [населено място], че баща й е тежко болен от рак и затова се нуждае от пари за лекарства, гроб и погребение, които ще му върне след изплащането на застраховката му живот и с това му причинила имотна вреда в размер на 500 евро, равняващи се на 978 лева изпратени чрез паричен превод № МТСN 769-501-9924 нареден в офис на дружество [фирма] с адрес [населено място], ул.”Цар Борис ІІІ” № 46, изплатени на 31.08.2012 г. от представител на W. U. в [населено място] на Е. В. В. от [населено място]
- на 04.09.2012 г. на територията на [населено място] и [населено място], при условията на продължавано престъпление, с цел да набави за себе си имотна облага, чрез обаждания по телефона е възбудила и поддържала у Л. С. Л. от [населено място], че след дългото боледуване баща й е починал, но парите за гроб и погребение не са й достигнали, поради което се нуждае от пари за гроб и погребение, които ще му върне след изплащането на застраховката му живот и с това причинила на Л. имотна вреда в размер на 1200 /хиляда и двеста/ лева изпратени чрез паричен превод № МТСN 646-825-4328 нареден в офис на дружество [фирма] с адрес [населено място], ул.”Цар Борис ІІІ” № 11, сградата на ГУМ, изплатени на 04.09.2012 г. от представител на W. U. в [населено място] на Е. В. В. от [населено място] - престъпление по чл.209 ал.1 НК във вр. с чл.26 ал.1 НК.

2.За извършеното от обвиняемата И. В. Н. престъпление на основание чл. 381 и сл. от НПК, във връзка с чл.209, ал.1 НК във връзка с чл.26, ал.1 НК във вр. с чл. 54 от с.к., й се налага наказание „Лишаване от свобода” за срок от 1 /една/ година.
3.На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изтърпяване на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години, считано от влизане в сила на настоящето споразумение.

4.Причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени съгласно показанията на пострадалия Л. дадени на 10.07.2014 г. пред съдия от РС [населено място] и вносна бележка № 02000340912392/08.06.2015 г.

5.Веществени доказателства по делото няма.
6.Разноски по делото не са направени

С П О Р А З У М Е Л И С Е:

ПРОКУРОР: ЗАЩИТНИК:
/ адв.Р.Г. /

ОБВИНЯЕМА:
/ И. В.Н./

Съдът като взе предвид, че постигнатото споразумение между страните по реда на чл.381 НПК е пълно, отговаря на изискванията на закона и не противоречи на морала счита, че същото следва да бъде одобрено, поради което и на основание чл.382, ал.7 и ал.9 от НПК

О п р е д е л и : № 442 / 08.06.2015 г.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по настоящето Н. Дело.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХДело № 574 /2015 г. по описа на РС-Петрич.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Протоколът се написа в с.з., което приключи в 13.40 часа.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЕКРЕТАР: