Присъда № 644

към дело: 20151230200935
Дата: 09/23/2015 г.
Съдия:Андроника Ризова
Съдържание

и въз основа на закона и доказателствата
П Р И С Ъ Д И :

ПРИЗНАВА подсъдимия С. А. М., [дата на раждане] в [населено място], общ.С., с постоянен и настоящ адрес в [населено място], ул.“С. К.“ № 15, ет.6, ап.16, българин, български гражданин, женен, осъждан, със средно образование, заварчик, с ЕГН – [ЕГН] за ВИНОВЕН в това, че на 02.09.2015 година, около 15.50 часа в [населено място] по улица „Места“ в близост до магазин „Зида“ е управлявал моторно превозно средство – собствения си лек автомобил марка „Фолксваген Голф“ с Р.. [рег.номер на МПС] , с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, а именно: 2,55 промила етилов алкохол, установено по надлежния ред – съгласно чл.6 от Наредба № 30/27.06.2001г. за реда за установяване на употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС, с техническо средство – Дрегер – Алкотест 7510 с Ф.. № ARDM – 0184, след като е бил осъден с влязла в сила присъда за деяние по чл.343б, ал.1 от НК с Определение № 985/17.12.2013г. по нохд № 1242/2013г. по описа на Районен съд [населено място], влязло в сила на 17.12.2013г. - престъпление по чл.343б ал.2, във вр. с ал.1 НК, поради което и на основание чл.303 от НПК го ОСЪЖДА по повдигнатото обвинение, като на основание чл.343б, ал.2 във вр. с ал.1 от НК във вр. с чл.373, ал.2 НПК във вр. с чл. 58а, ал.1 във вр. с чл.54 от НК му ОПРЕДЕЛЯ наказание "Лишаване от свобода" за срок от 18 (осемнадесет) месеца, което НАМАЛЯВА с 1/3 и го ОСЪЖДА на наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 12 (дванадесет) месеца и наказание „Глоба“ в размер на 100 (сто) лева.

На основание чл. 66, ал.1 НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание "Лишаване от свобода" за срок от 3 (три) години от влизане на присъдата в сила.

На основание чл.343г от НК, във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия С. А. М. (с установена по-горе самоличност) от правото да управлява МПС за срок от 2 (две) години.

На основание чл.59, ал.4 от НК от размера на наложеното наказание "Лишаване от право да управлява МПС" за срок от 2 (две) години ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият С. А. М. е бил лишен от това право по административен ред, считано от 02.09.2015 г. до датата на влизане на присъдата в сила.

Присъдата подлежи на обжалване и протестиране в 15 - дневен срок от днес пред Окръжен съд - [населено място].


РАЙОНЕН СЪДИЯ:


File Attachment Icon
230567F7FEA78B9CC2257ED000392E72.rtf