Присъда № 638

към дело: 20151230200766
Дата: 09/16/2015 г.
Съдия:Румяна Митева
Съдържание


и въз основа на закона и доказателствата

П Р И С Ъ Д И :
ПРИЗНАВА подсъдимият Н.А.А./N.A.A./, [дата на раждане] в И., иракчанин, иракски гражданин, неженен, с основно образование, неосъждан, безработен, за ВИНОВЕН в това, че на 02.06.2015 г. в района на [населено място], [община], в района на 21-ви граничен репер е влязъл през границата на страната с Р Гърция без разрешение на надлежните органи на властта – престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, поради което и на основание чл.279, ал.1, пр.1 от НК, във вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА, като му НАЛАГА наказание "Лишаване от свобода” за срок от 4 /четири/ месеца и "Глоба" в размер на 100.00лв/сто/ лева.

На основание чл.66, ал.1 НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години.

Присъдата подлежи на протестиране и обжалване с въззивна жалба и протест в 15 - дневен срок от днес, чрез Районен съд – [населено място] Окръжен съд - [населено място].


РАЙОНЕН СЪДИЯ :


File Attachment Icon
29AA9ABE53C868B4C2257EC200461BB1.rtf