Присъда № 623

към дело: 20151230200895
Дата: 09/04/2015 г.
Съдия:Божана Манасиева
Съдържание


П Р И С Ъ Д И:

ПРИЗНАВА подсъдимия А. К. Б.:роден на ***г в [населено място], жител и живущ в [населено място], българин, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан,безработен, ЕГН – [ЕГН], за ВИНОВЕН в това, че на 28.08.2015г., около 02,05 часа, в [населено място], по улица „Цар Борис III”, в района до помощно училище „К. и М.”, е управлявал моторно превозно средство – мотопед марка „Б. 50” с Р.. номер Бл 08576, собственост на П. И. Х. от [населено място], с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,51 на хиляда, установено по надлежния ред, съгласно Наредба № 30 от 27.06.2001г., за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства, с техническо средство „Дрегер Алкотест 7510” с Ф.. № АRDM 0184 – собственост на РУ на МВР [населено място], от М. А. С. – младши автоконтрольор в ПП при РУ на МВР [населено място],поради което и на основание чл.343б,ал.1 НК,във вр. с чл.55,ал.1,т.2,б.”б” НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ” като съвкупност от следните мерки за контрол и въздействие:
Задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред П. служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от 7(седем)месеца.
Задължителни периодични срещи с П. служител за срок от 7(седем)месеца.
На осн чл.343г НК ЛИШАВА подсъдимия А. К. Б. от правото да управлява МПС за срок от 7(седем) месеца.

Присъдата подлежи на протестиране и обжалване в 7- дневен срок от днес пред Окръжен съд - [населено място].

РАЙОНЕН СЪДИЯ:


File Attachment Icon
3951212671CDCD93C2257EBA002B3095.rtf