Присъда № 630

към дело: 20151230200749
Дата: 09/12/2015 г.
Съдия:Андроника Ризова
Съдържание

и въз основа на закона и доказателствата

П Р И С Ъ Д И :

ПРИЗНАВА подсъдимия В. Т. Т., роден на *.*.19** г. в Г., с постоянен адрес
Г., ж.к.“И.“ Бл. В. ет.*, ап.*., българин, български гражданин, женен, неосъждан,
с основно образование, безработен, ЕГН - * за ВИНОВЕН в това, че на 12.06.2015
год., около 03.15 часа в Г. по улица „ Цар Борис III“, в района на бензиностанция „Аванти”, е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Мицубиши – Шогун” с рег. № СА 05 80 СТ, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно: 1.83 на хиляда, установено по надлежния
ред – съгласно чл.6 от Наредба № 30 за реда за установяване на употребата на
алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС, с техническо средство – Дрегер – Алкотест 7510 с фабр. № ARDM – 0184 - престъпление по чл.343б, ал.1
от НК, поради което и на основание чл.303 от НПК го ОСЪЖДА по повдигнатото
обвинение, като на основание чл.343б, ал.1 от НК, във връзка с чл.58а, ал.4 от
НК, във вр. с чл.55, ал.1, т.2 б. ”б” НК, във вр. с чл.42а, ал.2, т.1, т.2, т.6 от НК, във вр. с чл.42б, ал.1, ал.2 и ал.5 НК му НАЛАГА наказание „Пробация”
със следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 1 /една/ година,
изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/
година.
- безвъзмезден труд в полза на обществото 100 /сто/ часа за срок от 1 /една/
година.

На основание чл.59, ал.1, т.1 и ал.2 НК при изпълнение на наказанието пробация
ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият В. Т. Т. е бил задържан за 24 часа
със заповед 314 ЗЗ-192/12.06.2015г., като един ден задържане се зачита за три
дни пробация.

На основание чл.343г от НК, във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия
В. Т. Т. /с установена по-горе самоличност/ от правото да управлява МПС за срок
от 18 /осемнадесет/ месеца.

Присъдата подлежи на обжалване и протестиране в 15 - дневен срок от днес пред
Окръжен съд - Г.Благоевград.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:


File Attachment Icon
3E518D49CA33FD15C2257EC9001DDDED.rtf