Присъда № 628

към дело: 20151230200916
Дата: 09/10/2015 г.
Съдия:Румяна Митева
Съдържание


и като съобрази доказателствата по делото, на основание чл.303 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЗНАВА подсъдимия С. Ж. М., [дата на раждане] в [населено място], жител и живущ в [населено място], ул. Я.” № 54, българин, български гражданин, без образование, неженен, неосъждан, безработен, с ЕГН [ЕГН] за ВИНОВЕН в това, че на 26.08.2015г., около 22,00 часа, по пътя [населено място] – [населено място], общ. П., е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “Мерцедес” модел „ЦЛК 200” с Р.. номер ***, без да притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство, като деянието е извършено в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство, без съответно свидетелство за правоуправление, с Наказателно постановление № 15-0314-000219/2015г. на Началника на РУ на МВР – П., влязло в сила на 07.08.2015г. за управление на моторно превозно средство, без съответно свидетелство за правоуправление – престъпление по чл. 343в ал.2 във вр. с ал.1 НК, за което престъпление и на посоченото основание и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

Присъдата подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес пред Окръжен съд – Б.

РАЙОНЕН СЪДИЯ :


File Attachment Icon
4D928BCBD3720513C2257EBC0048AA1B.rtf