Присъда № 648

към дело: 20151230200978
Дата: 09/29/2015 г.
Съдия:Румяна Митева
Съдържание

и въз основа на закона и доказателствата :

П Р И С Ъ Д И :


ПРИЗНАВА подсъдимия К.В.О., роден на /дата на раждане/ в /населено място/, с
постоянен и настоящ адрес: /населено място/, българин, български гражданин, разведен, с основно образование, безработен, осъждан /реабилитиран/, с ЕГН - ЕГН за ВИНОВЕН в това, че на 08.09.2015г. около 18.30 часа, в /населено място/ по ул.„С.” е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Рено Клио” с рег. № /номер на МПС/ собственост на В.Н.Х. от /населено място/, без да притежава съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство, без съответно свидетелство за управление с наказателно постановление № *** на Началника на РУ на МВР /населено място/, влязло в сила на 07.08.2015г. - престъпление по чл. 343в, ал.2, във вр. с ал.1 от НК, за което престъпление и на посоченото основание и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.


Присъдата подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес пред
Окръжен съд – Б.


РАЙОНЕН СЪДИЯ :


File Attachment Icon
54F13262E4D9EAEAC2257ECF0047E257.rtf