Присъда № 8385

към дело: 20171230200892
Дата: 11/10/2020 г.
Съдия:Румяна Митева
Съдържание

и въз основа на Закона и доказателствата по делото

П Р И С Ъ Д И :

ПРИЗНАВА подсъдимия Й. Н. З., роден на *** год. в град П., с постоянен и настоящ
адрес : град П., улица „Ц. “ № *, българин, български гражданин, със
средно образование, неженен, осъждан, безработен, с ЕГН * за НЕВИНОВЕН в това, че на 08.10.2017 г. около 03:10 часа, в Г., по ул.“С.К.и М.“ на
кръстовището с ул.“ * О.“ е управлявал лек автомобил „Т. Р., с рег.№ ***, собственост на М. А. Д. от Г., след употреба на наркотични вещества /по смисъла на параграф 1, т.11 от ДР на ЗКНВП, а именно - марихуана, съдържаща тетрахидроканабинол /ТНС/, включена в списък I - Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве и поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина към Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като
наркотични по чл.3, ал.2 от ЗКНВП/, установено по надлежен ред от М. А. С. -
младши автоконтрольор П. РУ на МВР - П., с техническо средство „Дрегер Drug
Test 5000“ с фабричен номер ARJM 0036, обработило тестер № ***, REF
*** с негов слюнков материал и отчело проба № ***, поради което и на
основание чл. 304 НПК го ОПРАВДАВА по обвинението за престъпление по чл.343б, ал.3 от НК.

Присъдата може да се обжалва и протестира в 7 - дневен срок от днес пред
Благоевградския Окръжен съд.


РАЙОНЕН СЪДИЯ :