Протоколно определение № 8066

към дело: 20211230200096
Дата: 02/08/2021 г.
Съдия:Божана Манасиева
Съдържание

На основание чл.384, във вр. с чл.382, ал.6 НПК, съдът,
О П Р Е Д Е Л И :

Вписва съдържанието на окончателното споразумение в следния смисъл:

1. Подсъдимият В.Н.О. се признава за ВИНОВЕН, за това на 27.01.2021 година около 17,20 часа в [населено място], по ул. „П.“ е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Мерцедес МЛ 270 ЦДИ“ с Р.. [рег.номер на МПС] , собственост на Б. И. Д. с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,25 на хиляда, установено по надлежния ред съгласно Наредба № 1 от 19.07.2017г за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/ или употребата на наркотични вещества или техни аналози, с техническо средство „Дрегер Алкотест 7510“ с фабричен № ARDM-0184 - престъпление по чл. 343б ал.1 НК.

2.За извършеното от обвиняемия В. Н.О. престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.384, във вр. с чл.381 от НПК, във вр. с чл.343б, ал.1 от НК, във вр. с чл.54 от НК му се НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 12/дванадесет/ месеца и Глоба в размер на 200.00/двеста/ лева.

На основание чл.66 от НК ОТЛАГА изтърпяването на наказанието “Лишаване от свобода” за срок от 3 / три/ години, считано от датата на влизане в сила на настоящото споразумение.

3. На основание чл.381, ал.5, т.4 от НПК, във вр. с чл.67, ал.1 НК, през изпитателния срок не се възлагат възпитателни грижи на В. Н.О.

4. На основание чл.343г от НК Лишава обвиняемия В. Н.О. от право да управлява МПС за срок от 18 /осемнадесет/ месеца.

На основание чл.59, ал.4, във вр. с чл.37, ал.1, т.7 НК ПРИСПАДА от така наложеното наказание Лишаване от право да управлява МПС времето, през което свидетелството за правоуправление е било отнето с АУАН № 310061/27.01.2021 г., считано от 27.01.2021 г. до датата на одобряване на споразумението.

5.По делото няма веществени доказателства.

6.С престъплението не са причинени имуществени вреди.

7.По делото няма сторени разноски, които да се дължат от подсъдимия.


С П О Р А З У М Е Л И С Е :

ПРОКУРОР: ЗАЩИТНИК:


ПОДСЪДИМ:


Съдът, като взе предвид, че постигнатото споразумение между страните е пълно, отговаря на изискванията на закона и не противоречи на морала счита, че същото следва да бъде одобрено, поради което и на основание чл.384, във вр. с чл.382, ал.7 и 9 от НПК

О п р е д е л и : N 8066 / 08.02.2021 г.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по настоящето НОХдело.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХДелоN 96/ 2021 г. по описа на ПРС.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.


РАЙОНЕН СЪДИЯ: