Присъда № 634

към дело: 20151230200933
Дата: 09/14/2015 г.
Съдия:Андроника Ризова
Съдържание

и въз основа на закона и доказателствата

П Р И С Ъ Д И :

ПРИЗНАВА подсъдимия А. Д. Д., роден на
13.01.1987 г. в Г., с постоянен и настоящ адрес в С., ул.“О.П.“ № 1, О.,
българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование,
безработен, ЕГН – * за ВИНОВЕН, в това че на 06.09.2015 г., около 22,10 часа,
по пътя с. Кърналово – с. Михнево, общ. П., е управлявал моторно превозно
средство – лек автомобил марка „Сузуки”, модел „Витара”, с транзитни
регистрационни табели № 752Н929, собственост на А.Г. П. от с. Кърналово, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,75 на хиляда, установено по надлежния ред, съгласно Наредба № 30 от 27.06.2001г., за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства, с техническо средство „Дрегер Алкотест 7510” с фабричен № АRDM 0184 – собственост на РУ на М. Г. П., установено от И. Н. Н. – младши автоконтрольор при РУ на М. Г. П. – престъпление по чл.343б ал. 1 НК, поради което и на основание чл.303 от НПК го ОСЪЖДА по повдигнатото обвинение, като на основание чл.343б, ал.1 от НК, във връзка с чл.55, ал.1, т.2 б. ”б” НК, във вр. с чл.42а, ал.2, т.1, т.2 от НК, във вр. с чл.42б, ал.1, ал.2 НК му НАЛАГА наказание „Пробация” със следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 1 /една/ година,
изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/
година.
Присъдата подлежи на обжалване и протестиране в 15 - дневен срок от днес пред
Окръжен съд - Г.Благоевград.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:


File Attachment Icon
7216F835DE4A1B4EC2257EC4004B8C7A.rtf