Протоколно определение № 632

към дело: 20151230200962
Дата: 09/12/2015 г.
Съдия:Божана Манасиева
Съдържание

Вписва съдържанието на окончателното споразумение в следния смисъл:
1.Обвиняемият В.В. се признава за ВИНОВЕН в това, че на 12.09.2015г., около 04.28 часа в [населено място], по ул.П. Д., в района на аптека -Е., е управлявал лек автомобил марка-Мерцедес С220 с Р.. №SR0471-АВ негова собственост, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.67 на хиляда, установено по надлежния ред, съгласно Наредба №30 от 27.06.2001г. за реда за установяване употреба на алкохол в кръвта или друго упойващо вещество от водачите на моторно превозно средство, с техническо средство „Дрегер Алкотест 7510“ с Ф..№АRDM-0184-собственост на РУ на МВР-П. от младши автоконтрольор И. Н. Н.-служител при РУ-гр.П.- престъпление по чл.343б ал.1 от НК.

2. За извършеното от обвиняемия В. В. престъпление, на основание чл. 381 от НПК, във връзка с чл.343б ал.1 от НК. , във връзка с чл. 54 ал.1 от НК му се налага наказание "Лишаване от свобода" за срок от 6 /шест/ месеца.

На основание чл.66 ал.1 от НК отлага изпълнението на наказанието Лишаване от свобода за срок от 3 години, от влизане на споразумението в сила.

На основание чл.343г от НК във вр. с чл.37 ал.1 т.7 от НК обвиняемия В. В. се Лишава от правото да управлява МПС за срок от 6 /шест месеца/, считано от датата на изземване на свидетелството за правоуправление -12.09.2015г.с АУАН 194360 от 12.09.2015г. по описа на РУ на МВР-П..

3.Иззетото по делото с АУАН №1943660 от 12.09.2015г. СУМПС №Т1256141 следва да се съхранява в РУ на МВР-П. до изтичане на срока за лишаване от право да управлява МПС.

4. Иззетото по делото с АУАН №1943660 от 12.09.2015г. на РУ на МВР-П. СРМПС №1892193, от Р.М., който се съхранява в РУ на МВР-П. да бъде върнат на собственика му В. В...

5.По делото няма направени разноски.
6.Имуществени вреди не са причинени и не се налага възстановяването на такива.


С П О Р А З У М Е Л И С Е:

ПРОКУРОР: ЗАЩИТНИК:


ОБВИНЯЕМ:

Съдът като взе предвид, че постигнатото споразумение между страните по реда на чл.381 НПК е пълно, отговаря на изискванията на закона и не противоречи на морала счита, че същото следва да бъде одобрено, поради което и на основание чл.382, ал.7 и ал.9 от НПК

О п р е д е л и : № 632 / 12.09.2015 г.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по настоящето Н. Дело № 962/2015г. по описа на Районен съд [населено място].

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по настоящето Н. Дело.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: