Протоколно определение № 645

към дело: 20151230200992
Дата: 09/25/2015 г.
Съдия:Божана Манасиева
Съдържание

1.Подсъдимият М. Й. К. се признава за
ВИНОВЕН в това, че на 15.09.2015г., около 22.54 часа , в [населено място], общ.П., е управлявал моторно превозно средство-лек автомобил марка „Опел“ модел „Т.“, с Р..№Е 78-44ВК, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.57 на хиляда, установено по надлежния ред, уреден в Наредба №30/27.06.2001г. за реда за установяване употреба на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства, с техническо средство „Дрегер Алкотест 750“ с Ф..№ АRDM-0184, изпробван от И. Н. Н.-служител на РУ на МВР-П. - престъпление по чл.343-б ал.1 НК.

2.За извършеното от подсъдимия М. Й. К. деяния на основание чл. 384 ал.1 от НПК, във връзка с чл.343 б ал.1 от НК., във връзка с чл.55 ал.1 т.2 б”б” от НК във връзка с чл. 42а, ал. 2, т. 1 и 2 от НК и чл. 42б, ал. 1 и 2 от НК, му се налага наказание „ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 10 /десет/ месеца, изразяваща се в явяване и подписване на обвиняемия пред П. служител или определено от него длъжностно лице-два пъти седмично;

- задължителни периодични срещи с П. служител, за срок от 10 /десет/ месеца

3. На основание чл. 343г ал.1 от НК, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК налага на подсъдимият М. Й. К. наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 /осем/ месеца.

4. На основание чл. 59, ал. 4 от НК приспада времето, през което е търпял наказание „Лишаване от право да управлява МПС” по административен ред, считано от деня на отнемане на свидетелството за правоуправление – 15.09.2015 г.

5. Веществени доказателства по делото няма.
6. Имуществени щети от престъплението няма.
7. Разноски по делото не са направени.


С П О Р А З У М Е Л И С Е :

ПРОКУРОР: ЗАЩИТНИК:


ПОДСЪДИМ:


Съдът, като взе предвид, че постигнатото споразумение между страните е пълно, отговаря на изискванията на закона и не противоречи на морала счита, че същото следва да бъде одобрено, поради което и на основание чл.384, във вр. с чл.382, ал.7 и 9 от НПК

О п р е д е л и : N 645 / 25.09. 2015 г.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по настоящето НОХдело.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХДело N 992/2015 г. по описа на ПРС.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.


РАЙОНЕН СЪДИЯ: