Мотиви № 80

към дело: 20191230200694
Дата:
Съдия:Божана Манасиева
Съдържание

Производството пред съда е образувано по обвинителен акт,внесен от РП-П.,с
който е повдигнато обвинение срещу лицето А. И. Т.,от Г.,за това,че на
27.12.2018г. около 01,30 часа в игрална зала „Ж.“, находяща се в Г. ,на У.“С.“№* Ч. нанасяне на удар с дясната си ръка по монитора на игралния апарат марка и модел “Premier Fruits EGT-VS8“ с фабричен № *** година на производство ****г, употребяван, е повредил противозаконно чужда движима вещ-игралния апарат, счупвайки монитора му с параметри 24 инча, дебелина 3мм, тъчскрийн, с което е причинил щета /имуществена вреда/ на собственика на игралния апарат- фирма “П. Я.-Д.“-Г. с Булстат ********, управлявана и представлявана от П. М. Я., от Г. на стойност 630 лева-престъпление по чл.216,ал.1 НК.
Приет е за съвместно разглеждане с наказателното производство граждански иск, предявен от “П. Я.-Д.“-Г. с Булстат ****,У.“Л.Б.“ №**, управляван и представляван от П. М. Я., от Г.,У.“.-ри О.“ №* за сумата от 630лв.
/шестотин и тридесет лева/,представляваща обезщетение за причинените
имуществени вреди,в резултат на престъплението по чл.216,ал.1 НК,ведно със
законната лихва от датата на деянието-27.12.2018г до окончателното изплащане на сумата.

Участващият в делото прокурор поддържа повдигнатото обвинение,като изразява становище,че деянието на подсъдимия е доказано от обективна и субективна страна, че е съставомерно по текстовете,по които е повдигнато обвинението.Предлага на съда да наложи на подсъдимия наказание “Пробация” при първите две задължителни пробационни мерки за срок от 8 месеца,както и безвъзмезден труд в полза на обществото 100 часа за срок от една година.Пледира за уважаване на гражданския иск в пълен размер.

Подсъдимият се явява лично в съдебно заседание и с редовно упълномощения от
досъдебното производство защитник.Подсъдимият не се признава за виновен,като отрича да е ударил,респ. счупил монитора на игралния автомат.Дава обяснения по обвинението и иска да бъде оправдан.Защитникът на подсъдимия пледира да бъде оправдан по повдигнатото обвинение,поради неговата недоказаност.Счита,че не са събрани категорични доказателства относно нанесен удар от страна на подсъдимия, в резултат на който да е причинено счупване на тъчскрийна на игралния автомат.

По делото са събрани писмени доказателства.Разпитани са всички свидетели.Към доказателствата по делото са приобщени изготвените на етап досъдебно
производство видеотехническа и съдебно оценителна експертизи.

Съдът,след като прецени доказателствата в тяхната съвкупност,установи за
безспорно от фактическа страна ,следното:
Подсъдимият А. И. Т. е роден на **.**.****г. в Г., където и живее на У.“. № * във фактическо съжителство на съпружески начала, от което е родител на две
дъщери.Той е със средно образование и е безработен. Не е осъждан, включително и спрямо него не е прилагана нормата на чл.78а НК- освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административна санкция.
В периода 17.07.2018г до 08.10.2018г. подсъдимият работил като охранител в
казино „Е.“, намиращо се в Г. на У.“Ц. Б. “ № ** и като такъв бил наясно както с правилата за залагане/ игра с игралните автомати в това число и с тъчскрийн монитори, така и с техническите характеристики на тези игралните автомати, респ., че същите сработват по метода на докосването им и съответно при удар по същите –дефектират/повреждат се/, имащо за последица и блокиране на игралния автомат- невъзможност да бъде използван по предназначението му до подмяната на тъчскрийн монитора му.
Приятел на подсъдимия Т. е св.Е. Г., който също е с местожителство в града,
работещ като охранител.
П. М. Я. и С. Ч. Я. са от Г. и са семейство. Я. упражнява търговска дейност като “П. Я. –Д.“-Г. като с цялата дейност относно управлението на фирмата се занимава съпруга.Едноличният търговец е собственик на казино/игрална зала/ “Ж.“, намиращо се в града на У.“С.“№*. Основно с мениджърството на казиното се занимава Я., подпомаган в тази му дейност от съпругата му.
На 15.11.2016. по силата на покупко-продажбена сделка с „Е. Г.Т.“ ***-С./ продавач/ и “П. Я.-Д.“-П. /купувач/, последният придобил собствеността на общо 4 игрални автомата марка и модел“Premier Fruits EGT-VS8“, единият от които с фабричен № ****.
Посочените общо четири игрални апарата семейството разположило в казиното си „Ж.“ в града наред с други игрални апарати, като към 27.12.2018г. в игралната зала на казиното семейството разполагало с общо 19 игрални апарата , измежду които и процесния марка и модел “Premier Fruits EGT-VS8“ с фабричен № ****, намиращ се на около 5 метра от входната врата в ляво, до колона, с
височина 1,50м и ширина 70см, с два монитора с размери 60см ширина и 40 см
височина – тъчскрийни, 24 инча с дебелина 3 мм-здрави, без пукнатини и
драскотини, позволяващи нормално опериране от клиентите на игралната зала.
Като крупие в игралната зала към 27.12.2018г работел св.И. О. И./ застъпил в
20 часа на 26.12.2018г и следвало да отстъпи от работа в 08 часа сутринта на
27.12.2018г./.
На 26.12.2018г около 22 часа вечерта подсъдимият Т. и приятелят му Г.
пристигнали в казиното и се настанили пред процесния игрален автомат марка и
модел “Premier Fruits EGT-VS8“ с фабричен № ****, намиращ се на около 5
метра от входната врата в ляво, до колона и водещ се под №15 в игралната зала.
Подсъдимият бил облечен с черни на цвят горнище и долнище на анцуг с бели на
цвят ивици и бели на цвят стилизирани знаци по него, обут в черни на цвят
обувки, тип маратонки с бели вертикални ленти отстрани, а съответно Г. бил
облечен със сив панталон и зелено на цвят шушляково яке с качулка.
На игралния автомат започнал игра Г., а подсъдимият стоял прав до него и
наблюдавал играта му.
На крупието в залата/ св. И. И./ направило впечатление , тъй като обслужвал и
с напитки клиентите на казиното , че до около 01,30 часа на 27.12.2018г
подсъдимият Т. изконсумирал не малко количество бира, съответно и че през
цялото време докато Г. играел на автомата викал, тъй като губел.
Малко преди 01.30 часа св.И. станал свидетел и на разговор между подсъдимия и
Г., докато Г. залагал на апарата и губел и конкретно на изречени от Т. към Г.
думи: “ Кажи коя машина да счупя. Ако искам ще счупя 3 машини по 2 000 лева и
няма да плащам, а ще лежа 3 дена“.
Използвайки, че крупието И. е в дъното на игралната зала- на около 3 метра от
тях, около 01.30 часа подсъдимият Т. ударил с дясната си ръка , свита в юмрук
един от двата монитора-тъчскрийни на процесния игрален автомат/ долния/ , при
което монитора се счупил.Шума от счупения монитор на игралния апарат бил
възприет от крупието И., който незабавно се приближил към седящия пред апарата Г. и подсъдимия Т., който установил оттеглящ се от автомата, държащ с лявата ръка ,дясната си ръка в областта на китката с изражение на явно изпитвана болка от силния юмручен удар по тъчскрийн монитора на игралния апарат, на който залагал Г. предвид и наличната скорошна рана в областта на кокалчетата на китката му от захапване от куче/ по обяснения на подсъдимия Т.- от стопанисваното от него куче при опит да му вземе храната/.
Крупието И. незабавно натиснал паник бутона за сигнализиране и пристигане на
място на охранители от „С. Е.“***-П., като до пристигането им казал на
подсъдимия и Г. да останат на място, включително и им задал въпроса кой от
двамата е ударил и съответно счупил монитора на игралния апарат, на който
залагал Г. , на което получил отговор, че нямат представа и съответно въпреки
апелите му да останат на място,подсъдимият и приятеля му светкавично напуснали игралната зала.
Ангажираните със сигнала на крупието охранители от „Е.“ **** служители,
единият от които свидетелят А. К. С. незабавно се отправили по мястото на
сигнала – в игралната зала „Ж.“, където били посрещнати от крупието И.,
който им показал и обяснил какво се е случило малко преди пристигането им, за
което С. подал сигнал до дежурния център на „Е.“ в Г.Р., от където сигнализирали в ОДЧ при РУ на МВР-П.- сигнала бил възприет от свидетеля-дежурния оперативен дежурен при РУ на МВР-П.-свидетелят Х. Т. М., който изпратил на място двамата полицейски служители-Мл.ПИ В. Т. и колегата му полицай Ж. Д..
Установени били на място от двамата полицейски служители крупието в игралната зала-И. и служителите от С.„Е.“, пред които крупието И. обяснил, че
познава лицето, счупило монитора на игралния апарат- Т., работил като охрана
преди това в казино „Е.“ в града, който бил придружаван от приятеля му Е. Г.
също охранител, включително и че не е свидетел на самия удар на Т. по монитора
на игралния апарат, на който залагал приятеля му Г., но казиното има камери,
заснели деянието му, включително и че след чуване на шума от удара е видял Т.
да се оттегля от игралния апарат, на който залагал Г. и на който бил счупен
монитора, държейки се с лявата за дясната си ръка в областта на китката с
изражение на явно изпитвана болка, както и че стартирайки паник бутона, за да
сезира със случилото се охранителите от С. „Е.“ двете лица, предупредени от
него да останат на място, по най-бързия начин избягали от казиното.
Служителите на С. „Е.“ напуснали игралната зала и на място от полицейски
орган-МлПИ В.Т. стартирали неотложни ПСД по оглед на местопроизшествието,
обективирано в надлежно съставен и приложен по делото огледен протокол, при
който бил заснет и необходимия набор от фотоснимков материал.
Крупието И. сигнализирал за случилото се и мениджъра на казиното- Я., който
споделил за счупването на монитора на процесния игрален автомат в залата и
съпругата си . На място в игралната зала пристигнал и Я., на когото крупието И. разказал за случилото се и пристъпили към преглеждането на записите от камерите в игралната зала, на които установили, че именно Т. Ч. удар с дясната си ръка счупил тъчскрийн монитора на процесния игрален автомат, констатирано и при огледните действия и заснетия снимков материал/ стр.8-10 от ДП/, на който на фото 4 се вижда напукването на тъчскрийн монитора на игралния апарат, което се разпростира по целия екран с концентрирана в средата на пукнатините най-голяма сферична по форма пукнатина, свидетелстваща също за нанесения именно в тази му част- малко под центъра на монитора единичен силен юмручен удар от подсъдимия.
С протокол за доброволно предаване от 27.12.2018г мениджъра на казиното Я.
предал на полицай В.Т. 1 бр. СД марка „Е.“, съдържащ записи от камерите в
казиното с уточнение, че има разминаване във времето на записите и реалното
време -разминаването е около час, приложен на гърба на стр.38 от ДП ,
запечатан в обособен от лист формат А 4 плик.
В хода на разследването е била назначена видео-техническа експертиза,
представена в Протокол №5/08.02.2019г от вещото лице Й. Б.,съгласно която:
При преглед на представения за изследване електронен носител на информация се констатира, диск с марка „Е.-СД-Р“, без надписи, съдържащ 1 брой
видеофайл/фото1/.Видеофайлът е генериран от компютърна видео-охранителна
система във видеоформат и е изпълним с подходящ плейър.Видеофайлът с
изображенията, касаещи експертизата е цифров презапис от оригиналните файлове, записани върху твърдия диск на компютърна видео-охранителна система с вкопирани в кадър данни за дата и часово време в горния десен ъгъл на кадрите. Вещото лице не е установило следи от манипулация/намеса/ върху записаната информация.
Записаните изображения са цветни, с резолюция 240х120 пиксела.
Кадрите са заснети от една камера/номер 2/ и обхващат участък от игралната зала на казино. Те са заснети с горен ракурс на заснемане спрямо лица и обекта, като изображенията са с отдалеченост на обектите от записващото устройство и с не голяма запълненост на кадъра.
Прегледът на откопираните от записа кадри е бил извършен от вещото лице с
помощта на редактор за растерни изображения „Адобе Фотошоп Це Ес 5“ и са
представени в приложение, подредени в хронологичен ред от фото 2 до фото 16.Прихронологичното проследяване на записа се установява,че камерата е заснела две лица от видим мъжки пол, които стоят пред два игрални автомата в игрална зала в Г.
Лице-1 вляво в кадър в даден момент се приближава към съседния/
вдясно в кадър/ игрален автомат, свива в лакътя дясната си ръка и я придвижва
напред към монитора на игралния автомат. След тези си действия, лицето се
обръща и започва да се разхожда в игралното помещение и отново се връща към
игралните автомати, като двете му ръце са заключени една в друга и ги държи
пред тялото си. Междувременно в кадър влиза трето лице/лице-3/ от видим мъжки пол, което държи в ръката си бутилка от минерална вода/ вероятно обслужващ персонал към игралната зала/ и след приближаване към бар плота се отправя към двете лица и застава между тях.
Лице 1 е от видим мъжки пол, средно на ръст, с набито телосложение, с гола
глава и е облечено с черни на цвят горнище и долнище на анцуг с бели на цвят
ивици и бели на цвят стилизирани знаци по него, обуто е в черни на цвят обувки,
тип маратонки с бели вертикални ленти отстрани.
Лице 2 е от видим мъжки пол, високо на ръст, със слабо телосложение, облечено
със сив панталон и зелено на цвят шушляково яке с качулка. Това лице е с гръб
към записващото устройство през цялото време на записа и лицевите му черти
остават скрити.
Лице 3- вероятно обслужващ персонал в игралната зала.
Идентификацията на лица по изображения, извлечени от предоставен видеозапис
изисква наличие на достатъчно информация в изследваното изображение,
позволяващо визуализация на външни анатомични белези на главата и лицето според тяхната конфигурация, форма на лицето, характер и линия на косата, чело, вежди, очи,нос ,устни, конфигурация на долната челюст и брадичката, както и извличане на достатъчно частни признаци, индивидуализиращи заснетото лице.
При преглед на видеозаписа и на извлечените снимкови кадри, вещото лице сочи,
че същите са с качество, което на позволява отграничаване на частни и общи
признаци характеризиращи заснетите лица. Причините за това са-недостатъчна
запълненост на кадъра от заснемания обект, съчетана с ниска разделителна
способност на заснемащото устройство/ вж. подобрени фотокопия/.В случая тези
фотокопия не са годни за провеждане на лицево-идентификационно изследване, но са годни да служат за разпознаване.
В тази връзка след допълнителни разпити на свидетелите Я. и И., с категоричност разпознават подсъдимия Т., заснет да удря с дясната си ръка монитора на игралния апарат, когото познават като лице от града и бивш служител на казино „Е. и съответно приятеля му Г., когото също познават като действащ охранител от града.
Съгласно показанията на свидетеля Я. , на 27.12.2018г вечерта около 20 часа при
него пристигнала майката на А. Т.- св.Г. Д. Т. , потвърдено и от другото дежурно крупие в игралната зала-св.С. С., който не е станал свидетел на разговора на мениджъра Я. с майката на Т. и казала, че много съжалява за това, което е направил сина й и предложила да заплати щетата.Свид.Я. й отговорил,че
щетата възлиза на 1000 лева и ако му бъде заплатена няма да има никакви
претенции към сина й. Жената обещала,че сумата ще бъде дадена,но повече не се
върнала.В съдебното производство свид.Т. отказва да свидетелства.
От показанията на свид.И. се установява, че на процесната дата в по-късен час
в казиното отново е пристигнал Г. и поискал да играе на друг игрален автомат,но
му било отказано,при което Г. признал, че не той е счупил монитора на игралния
апарат, на който залагал, а приятеля му Т. / отречено от Г. в хода на
съдебното производство/ , след което бил допуснат от И. да играе на друг
игрален автомат в казиното.

Съгласно изготвената оценителна експертиза на вещото лице инж.Р. Ш., пазарната стойност на щетата към 27.12.2018г, изразяваща се в СЧУПЕН монитор за игрална машина, марка и модел“Premier Fruits EGT-VS8“, година на производство ****г., като монитора на игралната машина е 24 инча, дебелина 3мм, тъчскрийн УПОТРЕБЯВАН и включени демонтаж и монтаж на монитора е в размер на 630 /шестотин и тридесет/ лева.

Подсъдимият отрича обвинението като твърди,че не е нанасял удар по монитора на игралния автомат,възможно да го е докоснал,но това е било свързано със самата игра.Твърди,че стъклото/ тъчскрийна на монитора/ било напукано.
На дясната си ръка има охлузвания в близост до кокалчетата, които са от кучето
му, когато се опитал да му вземе храната и тези наранявания са от
24-25.12.2018г.,което се потвърждава от извършеното освидетелстване на
подсъдимия Т. от д-р Орлин Кючуков,който установил,че разкъсно-контузната рана на дясната ръка на подсъдимия е от около 4 дни и същата е видимо от ухапване от куче.Приложен е набор от фотоснимки, обективиращ това ПСД- стр.62-63 от ДП.

Горната фактическа обстановка се доказа по безспорен начин от показанията на
свидетелите И. О. И.,С. Ч. Я.,Ж. К. Д.,Х. Т. М.,С. Б. С.,А. К. С.,заключенията
на вещите лица и писмените доказателства по делото.
Противоречащи на установената фактология по делото са обясненията на подсъдимия,подкрепяни единствено от показанията на неговия приятел-свидетеля Е. К. Г..Тъй като тези гласни доказателства противоречат на всички останали доказателства по делото-показанията на посочените по-горе свидетели,установеното при записа от камерата в казиното,който запис беше изгледан и в хода на съдебното производство,съдът не възприе показанията на свидетеля Г.,а обясненията на подсъдимия Т. възприе единствено като негова защитна позиция по делото.

От така установеното е безспорно,че деянието на подсъдимия от обективна и субективна страна осъществява състава на престъплението по чл.216,ал.1 НК-подсъдимият на 27.12.2018г противозаконно е повредил чужда движима вещ,като е причинил щета в размер на 630 лева.
Безспорно се установи изпълнителното деяние на престъплението-повреждане на чужда вещ.Подсъдимият нанасяйки удар с юмрук с дясната си ръка по монитора на игралния апарат е повредил самия апарат марка и модел “Premier Fruits EGT-VS8“ с фабричен № ****, година на производство ****г, употребяван, тъй като е счупил монитора му с параметри 24 инча, дебелина 3мм, тъчскрийн, с което е причинил щета /имуществена вреда/ на собственика на игралния апарат- фирма ЕТ “П. Я.-Д.“-гр.П.с Булстат ****, управлявана и представлявана от П. М.Я., от гр.П. на стойност 630 лева.Налице е повреда,тъй като след подмяна на монитора на игралния апарат,последният може да бъде използван по предназначение.Съгласно заключението на вещото лице по изготвената оценителна експертиза,размерът на причинената щета е 630 лева.

Относно развилата се ситуация в казиното около 01.30ч на 27.12.2018г,съдът изцяло възприе показанията на свидетеля И. И.,който работил като крупие и обслужвал подсъдимия Т. и неговия приятел Г.в въпросната вечер,тъй като показанията на този свидетел са последователни,непротиворечиви,безпристрастни. Заявеното от него се потвърждава и от записа на камерата,от който ясно се вижда,че подсъдимият Т. посяга с дясната си ръка към монитора на игралния автомат.Последователно неговите действия са отразени от вещото лице Й. Б. в изготвената видеотехническа експертиза.

Установи се от свидетелските показания,че мониторът на процесния игрален апарат и бил с ненарушена цялост преди да бъде ползван от свидетеля Г.Съгласно посоченото от свидетелите И. и Я.,тъй като монитора на игралния апарат е с тъчскрийн,машината ще продължи да работи само на тази игра,на която се играе в момента,но след като приключи,не е възможно да се влезе в основното меню,за да бъде избрана нова игра,тъй като е нарушен тъчскрийна.На следващо място, свид.И. твърди,че макар и да се е намирал на разстояние от машината,вниманието му е било привлечено от чутия от него удар и за това веднага се отправил към двамата клиенти-Г. и Т., запитвайки ги кой е счупил машината.

Подсъдимият е извършил престъплението с пряк умисъл,тъй като е съзнавал,че удряйки с юмрук в монитора на игралния апарат ще счупи същия.Освен това той е имал заканително поведение още преди нанасяне на удара,като на висок глас е задавал въпрос към свидетеля Г. коя от машините иска да счупи.Ето защо съдът прие,че обективните действия на подсъдимия са израз на неговото осъзнаване на общественоопасните последици от деянието,които последици същият е целял и е искал да настъпят.
Обект на посегателство са обществените отношения,които осигуряват нормалните условия за упражняване правото на собственост или правото на владение или държане върху движими вещи.
Причина за извършване на престъплението са слабите морално-волеви задръжки на подсъдимия и нежеланието му да спазва установения ред.

При определяне вида и размера на наказанието,което следва да се наложи на подсъдимия,съдът взе предвид всички смекчаващи и отегчаващи вината на подсъдимия обстоятелства, тежестта на извършеното престъпление и неговата обществена опасност.Престъплението по чл.216,ал.1 НК не е тежко по смисъла на закона. Съдът отчете като смекчаващи вината на подсъдимия обстоятелства-чистото му съдебно минало и невисоката стойност на щетата-в размер на 630 лева,тоест в близък размер до минималната работна заплата за страната за 2018г.Съдът не отчете отегчаващи вината на подсъдимия обстоятелства.
Предвид отчетените смекчаващи вината на подсъдимия обстоятелства,които нямат характера на многобройни такива,нито е налице изключително такова,което да мотивира съда да приложи разпоредбата на чл.55 НК като замени наказанието „Лишаване от свобода“ с наказание „Пробация“,съдът определи наказанието на подсъдимия при превес на смекчаващите вината му обстоятелства.Ето защо,при условията на чл.216,ал.1 НК и при приложението на чл.54 НК съдът наложи на подсъдимия наказание “Лишаване от свобода” за срок от 3(три) месеца.
Същевременно,с оглед изложените по-горе съображения,отчитайки чистото съдебно минало на подсъдимия и наличието на изискуемите от закона предпоставки,на основание чл.66,ал.1 НК,съдът отложи изтърпяването на наказанието “Лишаване от свобода” за срок от 3 (три) години от влизане на присъдата в сила.
Съдът счита,че именно такова наказание в посочения размер ще въздейства възпитателно върху подсъдимия и едновременно с това и предупредително към останалите членове на обществото.

По отношение на предявения граждански иск,съдът уважи същият в пълен размер.Установи се по безспорен начин от доказателствата по делото,че стойността на нанесената щета към 27.12.2018г,изразяваща се в счупен монитор на игрална машина, марка и модел“Premier Fruits EGT-VS8“, година на производство ****г., като монитора на игралната машина е 24 инча, дебелина 3мм, тъчскрийн употребяван и включени демонтаж и монтаж на монитора е в размер на 630 /шестотин и тридесет/ лева.Подсъдимият не е заплатил извършения от собственика ремонт на игралния автомат.Ето защо съдът осъди подсъдимия А. Т. да заплати на ЕТ “П. Я.-Д.“-гр.П. с Булстат ****,ул.“Л.Б.“ №**, управляван и представляван от П. М. Я., от гр.П.,ул.“**-ри о.“ №* ,сумата от 630лв. /шестотин и тридесет лева/,представляваща обезщетение за причинените имуществени вреди,в резултат на престъплението по чл.216,ал.1 НК,ведно със законната лихва от датата на деянието-27.12.2018г до окончателното изплащане на сумата .

Вещественото доказателство-1 бр. СД, предаден от мениджъра на казиното С.Я. с протокола за доброволно предаване от 27.12.2018г., съдържащ записи от игралната зала на казиното, прикачен в обособен от бял лист формат А4 на гърба на стр.38 от ДП следва да се унищожи по реда на Правилника за администрацията на съдилищата.

Подсъдимият следва да заплати и направените по делото разноски на етап досъдебно производство в размер на 187.45лв/сто осемдесет и седем лева и четиридесет и пет стотинки/ по сметка на ОД на МВР-Б. и в размер на 35.00/тридесет и пет/ лева по сметка на РС-П.,както и държавна такса върху уважения размер на гражданския иск в размер на 25.20лв/двадесет и пет лева и двадесет стотинки/ по сметка на РС-П.
По изложените съображения съдът постанови присъдата си.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: