Присъда № 618

към дело: 20151230200881
Дата: 09/03/2015 г.
Съдия:Румяна Митева
Съдържание


и въз основа на закона и доказателствата

П Р И С Ъ Д И :

ПРИЗНАВА подсъдимия Г. Д. З. - [дата на раждане] в [населено място], жител и живущ в [населено място], ул. „Р.” № ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, безработен, с ЕГН [ЕГН], за ВИНОВЕН в това, че на 21.08.2015г., около 22,25 часа, в [населено място], по ул. „Г.Д.” е управлявал моторно превозно средство – мотоциклет марка “Х.” модел „Пантеон 150” с Р.. номер ***, без да притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство, като деянието е извършено в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство, без съответно свидетелство за правоуправление, с наказателно постановление № 15-0314-000290/2015г. влязло в сила на 30.07.2015г. на Началника на РУ”П” - П. за управление на моторно превозно средство, без съответно свидетелство за правоуправление – престъпление по чл. 343в, ал.2 във вр. с ал.1 НК, за което престъпление и на посоченото основание и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.
Присъдата подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес пред Окръжен съд – Б..

РАЙОНЕН СЪДИЯ :


File Attachment Icon
93B003A46ED83ED7C2257EB5003A0A3C.rtf