Решение № 616

към дело: 20151230200890
Дата: 09/02/2015 г.
Съдия:Румяна Митева
Съдържание


на основание чл.6, б.”а”,във вр. с чл.1, ал.1, пр.1 от Указа за борба с дребното хулиганство, съдът

Р Е Ш И :

НАЛАГА на М. М. Я., с ЕГН [ЕГН] от [населено място], ул.”З.” № **, административно наказание “ЗАДЪРЖАНЕ В ПОДЕЛЕНИЯТА НА МВР за срок от 4 /четири/ денонощия”, във връзка с констатирана проява на дребно хулиганство, извършена на 27.08.2015 година около 20.20 часа на ГКПП - З., като зачита задържането й за срок от 24 часа със Заповед по ЗМВР.

НАЛАГА на Н. И. Я. с ЕГН [ЕГН] от [населено място], ул.”Я.” № **, административно наказание “ЗАДЪРЖАНЕ В ПОДЕЛЕНИЯТА НА МВР за срок от 4 /четири/ денонощия”, във връзка с констатирана проява на дребно хулиганство, извършена на 27.08.2015 година около 20.20 часа на ГКПП - З., като зачита задържането й за срок от 24 часа със Заповед по ЗМВР.

НАЛАГА на М. С. Я. с ЕГН [ЕГН] от [населено място], ул.”Я.” № **, административно наказание “ЗАДЪРЖАНЕ В ПОДЕЛЕНИЯТА НА МВР за срок от 4 /четири/ денонощия”, във връзка с констатирана проява на дребно хулиганство, извършена на 27.08.2015 година около 20.20 часа на ГКПП - З., като зачита задържането му за срок от 24 часа със Заповед по ЗМВР.

Решението подлежи на обжалване в срок до 24 часа от днес пред Окръжен съд-Б., на касационните основания, предвидени в НПК, като в случай на подаване на жалба или протест насрочва делото пред БОС за 08.09.2015 година от 14.30 часа.

Препис от решението да се изпрати за сведение на РУ „Полиция” П..


РАЙОНЕН СЪДИЯ :


File Attachment Icon
AEFD2E861B05286DC2257EB40047034E.rtf