Присъда № 244

към дело: 20201230200043
Дата: 08/03/2020 г.
Съдия:Божана Манасиева
Съдържание

и въз основа на закона и доказателствата:

П Р И С Ъ Д И :


ПРИЗНАВА подсъдимия А. И. П., роден на 18.03.2002 г. в Г., с постоянен и настоящ адрес град П., У.“З.“ № *, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, безработен, неграмотен, ЕГН *, за ВИНОВЕН в това, че на 10/11.05.2019 г. от къща, находяща се в Г., У.“З.“ №1., като непълнолетен, но можейки да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, в съучастие с Б. А. М. и А. С. К.- и двамата от Г. П.,
като съизвършители, е отнел чужди движими вещи – 1 (един) брой дамска златна
гривна - синджир с висулка „сърце“ с общо тегло 9 грама на стойност 396.00 лева
(триста деветдесет и шест лева), 1 (един) брой дамски златен пръстен с форма на бадем и изображение „Версаче“ с тегло 4 грама на стойност 132.00 лева (сто
тридесет и два лева), комплект детски златни обици с тегло 2 грама с форма на
„кошнички“ на стойност 88.00лева (осемдесет и осем лева), 1 (един) брой детска
златна обица с тегло 1 грам на стойност 44.00лева (четиридесет и четири лева),
1 (един) брой мъжки златен пръстен с изображение на лъвска глава и на марката
„Версаче“ с тегло 4 грама на стойност 176.00 лева (сто седемдесет и шест лева),
1 (един) брой дамско портмоне, тип несесер на стойност 17.00лева (седемнадесет
лева) и 1 (един) брой дамска раница с пайети в предната част и кожен гръб на
стойност 10.00 (десет)лева- всички вещи на обща стойност 995.00 лева
(деветстотин деветдесет и пет лева)- собственост и от владението на И. В. К. и
Ц. Ф. Ш. – и двамата от Г. П., поради което и на основание чл.194, ал.1, вр. с
чл.20, ал.2 и вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК, във вр. с чл.373, ал.2 НПК, във вр.
с чл.58а, ал.1 НК, във вр. с чл.54 НК ОПРЕДЕЛЯ наказание „Лишаване от свобода“
за срок от 6/шест/ месеца,което НАМАЛЯВА с 1/3 и го ОСЪЖДА на наказание
“ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4/ЧЕТИРИ/ месеца.

На основание чл.25,ал.1 във вр. с чл.23,ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия А. И.
П. /с установена по-горе самоличност/ ОБЩО наказание, за деянията, за които е
осъден по настоящото НОХД № 43/2020 г. по описа на РС – П. и за тези, за които
е осъден с Определение № 184/25.06.2020 г. постановено по НОХД № 262/2020 г. по
описа на РС – П., влязло в законна сила на 25.06.2020 г. и с Присъда №
163/10.06.2020 г., постановена по НОХД № 147/2020 г. по описа на РС – П.,
влязла в законна сила на 26.06.2020 г. в размер на най-тежкото от тях, а именно
„ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 3(три) години.


На основание чл.25,ал.4,във вр. с чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на
наложеното ОБЩО най-тежко наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 3(три)
години, за срок от 5 (пет) години от влизане на присъдата в сила.ПРИЗНАВА подсъдимия Б. А. М., роден на 21.03.1999 г. в Г., с постоянен и
настоящ адрес Г., У.“З.“ № 1., българин, български гражданин, неженен, осъждан,
безработен, неграмотен, ЕГН *, за ВИНОВЕН в това, че на 10/11.05.2019г. от
къща, находяща се в Г., У.„З.“ №1., в съучастие с А. С. К. и А. И. П.- и
двамата от Г. П., като съизвършители, е отнел чужди движими вещи – 1 (един)
брой дамска златна гривна - синджир с висулка „сърце“ с общо тегло 9 грама на
стойност 396.00 лева (триста деветдесет и шест лева), 1 (един) брой дамски
златен пръстен с форма на бадем и изображение „Версаче“ с тегло 4 грама на
стойност 132.00 лева (сто тридесет и два лева), комплект детски златни обици с
тегло 2 грама с форма на „кошнички“ на стойност 88.00лева (осемдесет и осем
лева), 1 (един) брой детска златна обица с тегло 1 грам на стойност 44.00лева
(четиридесет и четири лева), 1 (един) брой мъжки златен пръстен с изображение
на лъвска глава и на марката „Версаче“ с тегло 4 грама на стойност 176.00 лева
(сто седемдесет и шест лева), 1 (един) брой дамско портмоне, тип несесер на
стойност 17.00лева (седемнадесет лева) и 1 (един) брой дамска раница с пайети в
предната част и кожен гръб на стойност 10.00 (десет)лева- всички вещи на обща
стойност 995.00 лева (деветстотин деветдесет и пет лева)- собственост и от
владението на И. В. К. и Ц. Ф. Ш. – и двамата от Г. П., като деянието е
извършено повторно, в немаловажен случай, след като е бил осъден с влязла в
сила присъда от 22.04.2019г. по нохд № 250/2019г. по описа на РС-П. за друго
такова престъпление, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.7, вр. с чл.
194, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 и вр. с чл.28, ал.1 от НК, във вр. с чл.373,
ал.2 НПК, във вр. с чл.58а, ал.1 НК, във вр. с чл.54 НК ОПРЕДЕЛЯ наказание
„Лишаване от свобода“ за срок от 18/осемнадесет/ месеца,което НАМАЛЯВА с 1/3 и го ОСЪЖДА на наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 1/една/ година.

На основание чл.25,,ал.1 във вр. с чл.23,ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия Б. А.
М. (с установена по-горе самоличност) ОБЩО наказание, за деянията, за които е
осъден по настоящето НОХД № 43/2020 г. по описа на РС – П. и за това, за което
е осъден с Определение № 589/27.09.2019 г. постановено по НОХД № 727/2019 г. по
описа на РС – П., влязло в законна сила на 27.09.2019 г., в размер на най-
тежкото от тях, а именно „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 1 /една/ година.

На основание чл.57 ал.1 т.3 ЗИНЗС наказанието "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от 1/една/година следва да бъде изтърпяно при първоначален ОБЩ РЕЖИМ.

На основание чл.68, ал.1 НК ПОСТАНОВЯВА подсъдимия Б. А. М. да изтърпи и
наказанието Лишаване от свобода за срок от 8(осем) месеца, наложено му с
Определение № 298/22.04.2019 г. постановено по НОХД 250/2019 г. по описа на РС
П., влязло в сила на 22.04.2019 г, което наказание да бъде изтърпяно при
първоначален „ОБЩ” режим на основание чл.57 ал.1 т.3 ЗИНЗС.


ПРИЗНАВА подсъдимия А. С. К., роден на 16.06.2000 г. в Г., с постоянен и
настоящ адрес Г., У.“З.“ № **,
българин, български гражданин, неженен, неосъждан, безработен, неграмотен,
ЕГН * за ВИНОВЕН в това, че на 10/11.05.2019 г. от къща, находяща се в Г., У.
“З.“ №1., в съучастие с Б. А. М. и А. И. П.- и двамата от Г. П., като
съизвършители, е отнел чужди движими вещи – 1 (един) брой дамска златна гривна - синджир с висулка „сърце“ с общо тегло 9 грама на стойност 396.00 лева
(триста деветдесет и шест лева), 1 (един) брой дамски златен пръстен с форма на бадем и изображение „Версаче“ с тегло 4 грама на стойност 132.00 лева (сто
тридесет и два лева), комплект детски златни обици с тегло 2 грама с форма на
„кошнички“ на стойност 88.00лева (осемдесет и осем лева), 1 (един) брой детска
златна обица с тегло 1 грам на стойност 44.00лева (четиридесет и четири лева),
1 (един) брой мъжки златен пръстен с изображение на лъвска глава и на марката
„Версаче“ с тегло 4 грама на стойност 176.00 лева (сто седемдесет и шест лева),
1 (един) брой дамско портмоне, тип несесер на стойност 17.00лева (седемнадесет
лева) и 1 (един) брой дамска раница с пайети в предната част и кожен гръб на
стойност 10.00 (десет)лева- всички вещи на обща стойност 995.00 лева
(деветстотин деветдесет и пет лева)- собственост и от владението на И. В. К. и
Ц. Ф. Ш., поради което и на основание чл.194 ал.1 вр. с чл.20 ал.2 от НК, във
вр. с чл.373, ал.2 НПК, във вр. с чл.58а, ал.4 НК, във вр. с чл.54 НК ОПРЕДЕЛЯ
наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 12/дванадесет/ месеца,което НАМАЛЯВА с 1/3 и го ОСЪЖДА на наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 8/осем/ месеца.


На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието „Лишаване от свобода“ , за срок от 3 (три) години от влизане на присъдата в сила.

Веществените доказателства по делото- дамска чанта, тип раница с пайети, дамско портмоне, златна гривна тип синджир с висулка във формата на сърце и дамски пръстен във формата на бадем, предадени с протокол за доброволно предаване от 13.05.2019 г., които се съхранява в склада за веществени доказателства на РУ на МВР Г. П., ДА СЕ ВЪРНАТ на техните собственици- И. В. К. и Ц. Ф. Ш.,и двамата от Г.,У. №1..

На основание чл. 189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимите А. И. П., Б. А. М. и А. С.
К. да заплатят по равно направените на ДП разноски по делото, в размер на
141,68 (сто четиридесет и един лева и шестдесет и осем стотинки) лева по сметка
на ОД на МВР Г. Б.


Присъдата подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред
Окръжен съд- Б..

РАЙОНЕН СЪДИЯ:


СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.


2.