Протоколно определение № 627

към дело: 20151230200733
Дата: 09/10/2015 г.
Съдия:Румяна Митева
Съдържание

На основание чл.384, във вр. с чл.382, А.6 НПК, съдът,

О п р е д е л и :

Вписва съдържанието на окончателното споразумение в следния смисъл:
1. Подсъдимият И. Ц. Ц. се признава за ВИНОВЕН:
За това, че на 01.06.2015 г. за времето от 22,30 часа – 23,00 часа в Г. П., в
района на кръстовището на улиците „Рокфелер“ и „Кочо Мавродиев“ е отнел чужди
движими вещи, а именно мобилен телефон марка „Нокия“ модел 1208, ведно със сим
карта с номер 0897/ 312821 на стойност 15 лева, един брой найлонова кесия на
стойност 0,10 лева, два броя бутилки бира „Пиринско пиво“ 2,5 литра на стойност
2,59 лева, една бутилка водка „Аляска“ 500 мл на стойност 6,24 лева, 0,388 кг
биренки на стойност 5,29 лева, един брой снакс „Зайо байо“ с лук на стойност
0,44 лева, два броя снакс „Зайо байо“ с копър и сметана на стойност 0,44 лева,
0,164 кг домати на стойност 1,49 лева, пет броя печени кюфтета на стойност 2,20
лева, 0,554 кг краставици на стойност 1,69 лева, 1 кутия цигари марка „Дънхил“
син на стойност 5,40 лева, всичко на обща стойност 40,88 лева от владението на
собственика Д. Г. Д. от Г. с намерение противозаконно да ги присвои, като е
употребил за това сила, като му е нанесъл удари с юмрук и шамар по лицето и
ритник в областта на корема – престъпление по чл. 198 А.1 НК.
2. За извършеното от подсъдимия И. Ц. Ц. престъпление по чл.198, А.1 от НК,
на основание чл. 381 и сл. от НПК, във вр. с чл.198 А.1 от НК и чл. 55 А. 1
т.1 от НК му се налага наказание “Лишаване от свобода” за срок от 6 /шест/
месеца, което да бъде изтърпяно в затвор или затворническо общежитие от закрит
тип при строг режим, съгласно чл. 60, А. 1 и чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС.
На основание чл.59, А.1 и А.2 от НК от определеното наказание “Лишаване от
свобода” за срок от 6 /шест/ месеца, което да бъде изтърпяно в затвор или
затворническо общежитие от закрит тип при строг режим, съгласно чл. 60, А. 1 и
чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС, се приспада/зачита/ времето, през което Ц. е бил
задържан по ЗМВР със Заповед рег.№ 314зз-178/02.06.2015г. от 08.30 часа на
посочената дата, с постановление на наблюдаващия прокурор до 72 от 16,40 часа
на 02.06.2015г. и времето, през което е бил с МН“Задържане под стража“ съгласно
Определение № 435 от 04.06.2015г., постановено от РС-П. по ЧНД№ 570/2015г.,
потвърдено с Определение № 2568 от 11.06.2015г., постановено от ОС-Б. по ВЧНД№
225/2015г. по описа на съда до одобряване на настоящето споразумение от Районен
съд-П..
3.Причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени от
подсъдимият И. Ц. на пострадалия Д. Г. Д. от Г..
4.Веществени доказателства :
А/
-2 бр. бели порцеланови чинии, съхранявани в склада за ВД на РУ на М.- да се
върнат на подс.И. Ц.
-мобилен телефон марка „Нокия“, модел 1208 с ИМЕЙ *96964- да се върне на подс.
И. Ц..
Б/
-1 брой краставица
- 3 броя кюфтета, изпечени на скара
- нарязани биренки
-1 брой пластмасова бутилка от 2,5 литра с надпис на нея „Пиринско пиво“, от
която е изсипана течност около 200 мл
-1 брой празна пластмасова бутилка от 2,5 литра с надпис на нея „Пиринско пиво“
- 2 броя опаковки от зрънчо „Зайо байо“
- обелки от краставици
- светлокафяви найлонови обелки от биренки,
представляващи хранителни отпадъци, съхранявани в склада за ВД при РУ на М.-П.-
да се унищожат.
В/
-1 брой стъклена бутилка водка „Аляска“ 500 мл – неотворена-съхранявана в
склада за ВД на РУ на М.-П.- да се върне на пострадалия Д. Д..
-1 кутия цигари марка „Дънхил“, в която има 10 броя цигари-, съхранявана в
склада за ВД на РУ на М.-П.- да се върне на пострадалия Д. Д..
5. Разноските по делото в размер на 365.00 лева, представляващи възнаграждение
на вещите лица по изготвените СОЕ и два бр. СПЕ ще бъдат заплатени от
подсъдимият И. Ц. Ц..


С П О Р А З У М Е Л И С Е :

ПРОКУРОР: ЗАЩИТНИК:


ПОДСЪДИМ:


Съдът като се запозна с материалите по ДП № 314 ЗМ-296/2015 г. по описа на РУП
– П., след като се запозна със съдържанието на споразумението, като изслуша
отговорите на подсъдимия и изявленията на страните намира, че така постигнатото
споразумение за решаване на делото в съдебното производство между прокурор при
РП – П. и защитника на подсъдимия не противоречи на закона и морала, съдържа
съгласие по въпросите предвидени в чл.381, А.5 НПК, поради което следва да бъде
одобрено, а производството по делото – прекратено.
Водим от горното и на основание чл.384, във вр. с чл.382, А.7 и А.9 от НПК

О П Р Е Д Е Л И : № /10.09.2015 г.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по настоящето НОХ Дело, по
силата на което подсъдимият И. Ц. Ц. се признава за ВИНОВЕН, за това, че на
01.06.2015 г. за времето от 22,30 часа – 23,00 часа в Г. П., в района на
кръстовището на улиците „Рокфелер“ и „Кочо Мавродиев“ е отнел чужди движими
вещи, а именно мобилен телефон марка „Нокия“ модел 1208, ведно със сим карта с
номер 0897/ 312821 на стойност 15 лева, един брой найлонова кесия на стойност
0,10 лева, два броя бутилки бира „Пиринско пиво“ 2,5 литра на стойност 2,59
лева, една бутилка водка „Аляска“ 500 мл на стойност 6,24 лева, 0,388 кг
биренки на стойност 5,29 лева, един брой снакс „Зайо байо“ с лук на стойност
0,44 лева, два броя снакс „Зайо байо“ с копър и сметана на стойност 0,44 лева,
0,164 кг домати на стойност 1,49 лева, пет броя печени кюфтета на стойност 2,20
лева, 0,554 кг краставици на стойност 1,69 лева, 1 кутия цигари марка „Дънхил“
син на стойност 5,40 лева, всичко на обща стойност 40,88 лева от владението на
собственика Д. Г. Д. от Г. П. с намерение противозаконно да ги присвои, като е
употребил за това сила, като му е нанесъл удари с юмрук и шамар по лицето и
ритник в областта на корема – престъпление по чл. 198 А.1 НК, поради което и на
основание чл.381 и сл.НПК, във вр. с чл.198, А.1 от НК и чл. 55, А. 1, т.1 от
НК му НАЛАГА наказание “Лишаване от свобода” за срок от 6 /шест/ месеца, което
да бъде изтърпяно в затвор или затворническо общежитие от закрит тип при строг
режим, съгласно чл. 60, А. 1 и чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС.
На основание чл.59, А.1 и А.2 от НК от определеното наказание “Лишаване от
свобода” за срок от 6 /шест/ месеца, което да бъде изтърпяно в затвор или
затворническо общежитие от закрит тип при строг режим, на основание чл.60, А. 1
и чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС, ПРИСПАДА/ЗАЧИТА/ времето, през което Ц. е бил задържан
по ЗМВР със Заповед рег.№ 314зз-178/02.06.2015 г. от 08.30 часа на посочената
дата, с постановление на наблюдаващия прокурор до 72 от 16,40 часа на
02.06.2015г. и времето, през което е бил с МН“Задържане под стража“ съгласно
Определение № 435 от 04.06.2015г., постановено от РС-П. по ЧНД№ 570/2015 г.,
потвърдено с Определение № 2568 от 11.06.2015г., постановено от ОС-Б. по ВЧНД№
225/2015г. по описа на съда до одобряване на настоящето споразумение от Районен
съд-П..
Причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени от подсъдимият
И. Ц. на пострадалия Д. Г. Д. от Г..
Веществени доказателства :
А/
-2 бр. бели порцеланови чинии, съхранявани в склада за ВД на РУ на М.- да се
върнат на подс.И. Ц.
-мобилен телефон марка „Нокия“, модел 1208 с ИМЕЙ *96964- да се върне на подс.
И. Ц..
Б/
-1 брой краставица
- 3 броя кюфтета, изпечени на скара
- нарязани биренки
-1 брой пластмасова бутилка от 2,5 литра с надпис на нея „Пиринско пиво“, от
която е изсипана течност около 200 мл
-1 брой празна пластмасова бутилка от 2,5 литра с надпис на нея „Пиринско пиво“
- 2 броя опаковки от зрънчо „Зайо байо“
- обелки от краставици
- светлокафяви найлонови обелки от биренки,
представляващи хранителни отпадъци, съхранявани в склада за ВД при РУ на М.-П.-
да се унищожат.
В/
-1 брой стъклена бутилка водка „Аляска“ 500 мл – неотворена-съхранявана в
склада за ВД на РУ на М.-П.- да се върне на пострадалия Д. Д..
-1 кутия цигари марка „Дънхил“, в която има 10 броя цигари-, съхранявана в
склада за ВД на РУ на М.-П.- да се върне на пострадалия Д. Д.

Осъжда подсъдимият И. Ц. Ц. /със снета по делото самоличност/ да заплати по
сметка на ОД на М. -Б. сумата от 365.00 / триста шестдесет и пет / лева
представляващи разноски по делото, направени на ДП, както и 5 лева за издаване
на изп.лист.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХДело № 733/2015 г. по описа на РС-
П..

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

2.