СЪДЕБНИ АКТОВЕ

Hide details for 20192019
Hide details for ДекемвриДекември
Hide details for 22
Решение на съда № 282 по дело № 20181230100868 от 02.12.2019 Съдия - Ангелина Бисеркова
Протоколно определение № 281 по дело № 20191230101367 от 02.12.2019 Съдия - Ангелина Бисеркова
Hide details for 33
Мотиви по дело номер 20171230200376
Решение на съда № 283 по дело № 20191230101450 от 03.12.2019 Съдия - Ангелина Бисеркова
Присъда № 697 по дело № 20191230200873 от 03.12.2019. Съдия по делото - Румяна Митева
Hide details for 44
Протоколно определение № 700 по дело № 20191230200887 от 04.12.2019 Съдия - Мая Банчева
Решение на съда № 698 по дело № 20191230200227 от 04.12.2019 Съдия - Божана Манасиева
Решение на съда № 701 по дело № 20191230200225 от 04.12.2019 Съдия - Андроника Ризова
Решение на съда № 285 по дело № 20191230101301 от 04.12.2019 Съдия - Атанас Кобуров
Решение на съда № 286 по дело № 20191230100799 от 04.12.2019 Съдия - Атанас Кобуров
Решение на съда № 287 по дело № 20191230101421 от 04.12.2019 Съдия - Атанас Кобуров
Hide details for 55
Решение на съда № 702 по дело № 20191230200588 от 05.12.2019 Съдия - Румяна Митева
Решение на съда № 288 по дело № 20191230100181 от 05.12.2019 Съдия - Атанас Кобуров
Решение на съда № 289 по дело № 20181230101221 от 05.12.2019 Съдия - Ангелина Бисеркова
Присъда № 703 по дело № 20181230200890 от 05.12.2019. Съдия по делото - Андроника Ризова
Hide details for 66
Решение на съда № 290 по дело № 20191230100573 от 06.12.2019 Съдия - Андрей Николов
Решение на съда № 291 по дело № 20191230100467 от 06.12.2019 Съдия - Андрей Николов
Решение на съда № 293 по дело № 20191230101453 от 06.12.2019 Съдия - Андрей Николов
Решение на съда № 292 по дело № 20191230100489 от 06.12.2019 Съдия - Андрей Николов
Hide details for 99
Решение на съда № 707 по дело № 20191230200453 от 09.12.2019 Съдия - Мая Банчева
Протоколно определение № 711 по дело № 20191230200893 от 09.12.2019 Съдия - Божана Манасиева
Определение № 3618 по дело № 20191230101788 от 09.12.2019 Съдия - Ангелина Бисеркова


First Page
Previous Page
Next Page
Last Page