ВЛЕЗЛИ В СИЛА СЪДЕБНИ АКТОВЕ

Hide details for 20192019
Hide details for НоемвриНоември
Hide details for 11
Решение на съда № 352 по дело № 20181230200927 от 13.05.2019 Съдия - Мая Банчева
Решение на съда № 370 по дело № 20191230200017 от 21.05.2019 Съдия - Румяна Митева
Определение № 2720 по дело № 20191230100523 от 01.10.2019 Съдия - Ангелина Бисеркова
Решение на съда № 640 по дело № 20191230200784 от 31.10.2019 Съдия - Ангелина Бисеркова
Решение на съда № 259 по дело № 20191230100638 от 01.11.2019 Съдия - Ангелина Бисеркова
Hide details for 44
Решение на съда № 462 по дело № 20191230200377 от 02.07.2019 Съдия - Мая Банчева
Решение на съда № 488 по дело № 20191230200312 от 08.07.2019 Съдия - Андроника Ризова
Решение на съда № 527 по дело № 20191230200440 от 22.07.2019 Съдия - Румяна Митева
Решение на съда № 260 по дело № 20191230100916 от 04.11.2019 Съдия - Андрей Николов
Hide details for 55
Решение на съда № 117 по дело № 20181230100863 от 25.04.2019 Съдия - Диана Хаджиева
Протоколно определение № 648 по дело № 20191230200806 от 05.11.2019 Съдия - Румяна Митева
Hide details for 66
Решение на съда № 404 по дело № 20181230200881 от 05.06.2019 Съдия - Божана Манасиева
Решение на съда № 228 по дело № 20191230101533 от 02.10.2019 Съдия - Ангелина Бисеркова
Определение № 3100 по дело № 20191230101613 от 22.10.2019 Съдия - Андрей Николов
Hide details for 77
Решение на съда № 351 по дело № 20181230200866 от 13.05.2019 Съдия - Мая Банчева
Решение на съда № 242 по дело № 20191230100766 от 16.10.2019 Съдия - Атанас Кобуров
Присъда № 620 по дело № 20191230200613 от 22.10.2019. Съдия по делото - Румяна Митева
Hide details for 88
Решение на съда № 385 по дело № 20181230201122 от 27.05.2019 Съдия - Мая Банчева
Решение на съда № 427 по дело № 20181230201171 от 12.06.2019 Съдия - Румяна Митева
Решение на съда № 145 по дело № 20181230100754 от 12.06.2019 Съдия - Атанас Кобуров
Решение на съда № 468 по дело № 20181230201091 от 04.07.2019 Съдия - Румяна Митева
Решение на съда № 492 по дело № 20191230200380 от 09.07.2019 Съдия - Румяна Митева