ВЛЕЗЛИ В СИЛА СЪДЕБНИ АКТОВЕ

Hide details for 20202020
Hide details for СептемвриСептември
Hide details for 11
Решение на съда № 220 по дело № 20191230101279 от 13.02.2020 Съдия - Атанас Кобуров
Решение на съда № 502 по дело № 20201230100288 от 07.08.2020 Съдия - Андрей Николов
Определение № 9019 по дело № 20201230100570 от 18.08.2020 Съдия - Атанас Кобуров
Разпореждане на съда N:9058по дело № 20201230100764 от 01.09.2020 Съдия - Атанас Кобуров
Hide details for 22
Протоколно определение № 8518 по дело № 20201230100404 от 25.08.2020 Съдия - Атанас Кобуров
Протоколно определение № 8520 по дело № 20201230100407 от 25.08.2020 Съдия - Атанас Кобуров
Протоколно определение № 8519 по дело № 20201230100403 от 25.08.2020 Съдия - Атанас Кобуров
Hide details for 33
Протоколно определение № 50 по дело № 20191230101205 от 21.01.2020 Съдия - Атанас Кобуров
Решение на съда № 219 по дело № 20191230101262 от 13.02.2020 Съдия - Атанас Кобуров
Решение на съда № 228 по дело № 20191230101205 от 13.02.2020 Съдия - Атанас Кобуров
Решение на съда № 228 по дело № 20191230101205 от 13.02.2020 Съдия - Атанас Кобуров
Решение на съда № 8509 по дело № 20201230100164 от 12.08.2020 Съдия - Атанас Кобуров
Присъда № 8258 по дело № 20201230200341 от 18.08.2020. Съдия по делото - Андроника Ризова
Hide details for 44
Решение на съда № 8259 по дело № 20201230200302 от 18.08.2020 Съдия - Мая Банчева
Hide details for 55
Решение на съда № 8261 по дело № 20201230200277 от 20.08.2020 Съдия - Мая Банчева
Hide details for 88
Определение № 1206 по дело № 20191230102118 от 01.06.2020 Съдия - Андрей Николов
Hide details for 99
Определение № 1880 по дело № 20201230100530 от 28.07.2020 Съдия - Ангелина Бисеркова
Hide details for 1010
Протоколно определение № 28 по дело № 20191230101502 от 17.01.2020 Съдия - Атанас Кобуров
Решение на съда № 161 по дело № 20191230101502 от 07.02.2020 Съдия - Атанас Кобуров
Show details for 1111