ВЛЕЗЛИ В СИЛА СЪДЕБНИ АКТОВЕ

Hide details for 20202020
Hide details for ФевруариФевруари
Hide details for 11
Решение на съда № 702 по дело № 20191230200588 от 05.12.2019 Съдия - Румяна Митева
Определение № 28 по дело № 20191230200798 от 17.01.2020 Съдия - Мая Банчева
Hide details for 33
Решение на съда № 597 по дело № 20191230200606 от 04.10.2019 Съдия - Божана Манасиева
Решение на съда № 609 по дело № 20191230200436 от 14.10.2019 Съдия - Божана Манасиева
Определение № 62 по дело № 20201230200015 от 03.02.2020 Съдия - Мая Банчева
Hide details for 44
Решение на съда № 249 по дело № 20181230100120 от 23.10.2018 Съдия - Атанас Кобуров
Решение на съда № 148 по дело № 20191230700309 от 14.06.2019 Съдия - Андрей Николов
Решение на съда № 38 по дело № 20191230100188 от 17.01.2020 Съдия - Атанас Кобуров
Hide details for 66
Решение на съда № 58 по дело № 20191230102124 от 22.01.2020 Съдия - Андрей Николов
Hide details for 77
Решение на съда № 611 по дело № 20191230200451 от 15.10.2019 Съдия - Божана Манасиева
Присъда № 23 по дело № 20191230200424 от 22.01.2020. Съдия по делото - Андроника Ризова
Решение на съда № 153 по дело № 20191230102123 от 07.02.2020 Съдия - Атанас Кобуров
Hide details for 88
Решение на съда № 744 по дело № 20191230200770 от 27.12.2019 Съдия - Румяна Митева
Присъда № 26 по дело № 20191230200773 от 23.01.2020. Съдия по делото - Румяна Митева
Протоколно определение № 73 по дело № 20191230102179 от 31.01.2020 Съдия - Андрей Николов
Hide details for 1111
Присъда № 400 по дело № 20181230200924 от 04.06.2019. Съдия по делото - Румяна Митева
Решение на съда № 453 по дело № 20181230201228 от 27.06.2019 Съдия - Божана Манасиева
Решение на съда № 592 по дело № 20191230200384 от 02.10.2019 Съдия - Румяна Митева
Решение на съда № 608 по дело № 20191230200430 от 14.10.2019 Съдия - Божана Манасиева
Решение на съда № 207 по дело № 20201230100006 от 11.02.2020 Съдия - Андрей Николов
Show details for 1212