ВЛЕЗЛИ В СИЛА СЪДЕБНИ АКТОВЕ

Hide details for 20212021
Hide details for ЯнуариЯнуари
Hide details for 11
Решение на съда № 356 по дело № 20191230101383 от 30.03.2020 Съдия - Андрей Николов
Решение на съда № 8402 по дело № 20201230200403 от 23.11.2020 Съдия - Мая Банчева
Hide details for 44
Определение № 8001 по дело № 20201230200830 от 04.01.2021 Съдия - Мая Банчева
Hide details for 55
Решение на съда № 22 по дело № 20181230101501 от 17.01.2020 Съдия - Атанас Кобуров
Решение на съда № 8380 по дело № 20201230200127 от 06.11.2020 Съдия - Андроника Ризова
Решение на съда № 8598 по дело № 20201230100760 от 14.12.2020 Съдия - Андрей Николов
Решение на съда № 8441 по дело № 20191230200007 от 14.12.2020 Съдия - Андроника Ризова
Hide details for 66
Протоколно определение № 8017 по дело № 20211230200012 от 06.01.2021 Съдия - Мая Банчева
Протоколно определение № 8016 по дело № 20211230200011 от 06.01.2021 Съдия - Мая Банчева
Протоколно определение № 8014 по дело № 20211230200009 от 06.01.2021 Съдия - Мая Банчева
Протоколно определение № 8015 по дело № 20211230200010 от 06.01.2021 Съдия - Мая Банчева
Протоколно определение № 8018 по дело № 20211230200013 от 06.01.2021 Съдия - Мая Банчева
Протоколно определение № 8013 по дело № 20211230200008 от 06.01.2021 Съдия - Мая Банчева
Hide details for 77
Решение на съда № 8589 по дело № 20201230100367 от 27.11.2020 Съдия - Атанас Кобуров
Протоколно определение № 8022 по дело № 20211230200021 от 07.01.2021 Съдия - Андрей Николов
Решение на съда № 8019 по дело № 20211230200014 от 06.01.2021 Съдия - Мая Банчева
Присъда № 8457 по дело № 20201230200146 от 22.12.2020. Съдия по делото - Мая Банчева
Hide details for 88
Решение на съда № 358 по дело № 20191230101126 от 31.03.2020 Съдия - Ангелина Бисеркова
Протоколно определение № 8026 по дело № 20211230200029 от 08.01.2021 Съдия - Андрей Николов
Hide details for 1212
Решение на съда № 8594 по дело № 20201230101208 от 08.12.2020 Съдия - Атанас Кобуров
Show details for 1414