ВЛЕЗЛИ В СИЛА СЪДЕБНИ АКТОВЕ

Hide details for 20192019
Hide details for АвгустАвгуст
Hide details for 11
Решение на съда № 511 по дело № 20191230200393 от 16.07.2019 Съдия - Андроника Ризова
Присъда № 512 по дело № 20191230200415 от 16.07.2019. Съдия по делото - Румяна Митева
Протоколно определение № 546 по дело № 20191230200583 от 01.08.2019 Съдия - Божана Манасиева
Протоколно определение № 545 по дело № 20191230200581 от 01.08.2019 Съдия - Божана Манасиева
Hide details for 33
Решение на съда № 516 по дело № 20191230200412 от 18.07.2019 Съдия - Мая Банчева
Hide details for 55
Решение на съда № 64 по дело № 20181230100489 от 05.03.2019 Съдия - Диана Хаджиева
Hide details for 66
Решение на съда № 149 по дело № 20191230100645 от 19.06.2019 Съдия - Ангелина Бисеркова
Решение на съда № 446 по дело № 20191230200290 от 24.06.2019 Съдия - Румяна Митева
Решение на съда № 168 по дело № 20191230100244 от 04.07.2019 Съдия - Диана Хаджиева
Решение на съда № 177 по дело № 20191230100317 от 12.07.2019 Съдия - Андрей Николов
Hide details for 77
Протоколно определение № 195 по дело № 20191230101260 от 30.07.2019 Съдия - Андрей Николов
Hide details for 1010
Решение на съда № 470 по дело № 20181230200263 от 05.07.2019 Съдия - Мая Банчева
Решение на съда № 495 по дело № 20191230200121 от 10.07.2019 Съдия - Божана Манасиева
Hide details for 1313
Решение на съда № 275 по дело № 20171230101172 от 07.11.2018 Съдия - Ангелина Бисеркова
Определение № 1674 по дело № 20191230100657 от 16.07.2019 Съдия - Атанас Кобуров
Решение на съда № 514 по дело № 20181230200484 от 17.07.2019 Съдия - Андроника Ризова
Решение на съда № 524 по дело № 20181230201161 от 19.07.2019 Съдия - Андроника Ризова
Решение на съда № 530 по дело № 20191230200162 от 24.07.2019 Съдия - Божана Манасиева
Решение на съда № 533 по дело № 20191230200356 от 25.07.2019 Съдия - Божана Манасиева
Hide details for 1414
Решение на съда № 504 по дело № 20181230201248 от 15.07.2019 Съдия - Румяна Митева