ВЛЕЗЛИ В СИЛА СЪДЕБНИ АКТОВЕ

Hide details for 20202020
Hide details for ДекемвриДекември
Hide details for 22
Решение на съда № 8578 по дело № 20201230101117 от 17.11.2020 Съдия - Ангелина Бисеркова
Hide details for НоемвриНоември
Hide details for 22
Решение на съда № 8566 по дело № 20201230100359 от 02.11.2020 Съдия - Атанас Кобуров
Разпореждане на съда N:9429по дело № 20201230101147 от 09.11.2020 Съдия - Атанас Кобуров
Hide details for 33
Решение на съда № 8341 по дело № 20201230200259 от 14.10.2020 Съдия - Андроника Ризова
Решение на съда № 8343 по дело № 20201230200244 от 14.10.2020 Съдия - Андроника Ризова
Hide details for 44
Решение на съда № 455 по дело № 20191230100549 от 15.07.2020 Съдия - Атанас Кобуров
Решение на съда № 8324 по дело № 20201230200240 от 07.10.2020 Съдия - Мая Банчева
Решение на съда № 8352 по дело № 20201230200266 от 15.10.2020 Съдия - Божана Манасиева
Протоколно определение № 8552 по дело № 20191230101357 от 14.10.2020 Съдия - Андрей Николов
Hide details for 55
Протоколно определение № 8379 по дело № 20201230200724 от 05.11.2020 Съдия - Божана Манасиева
Протоколно определение № 8378 по дело № 20201230200316 от 05.11.2020 Съдия - Андроника Ризова
Hide details for 77
Присъда № 8357 по дело № 20201230200332 от 22.10.2020. Съдия по делото - Мая Банчева
Решение на съда № 8358 по дело № 20201230200394 от 22.10.2020 Съдия - Мая Банчева
Hide details for 99
Решение на съда № 237 по дело № 20201230200054 от 28.07.2020 Съдия - Мая Банчева
Hide details for 1010
Присъда № 252 по дело № 20201230200055 от 06.08.2020. Съдия по делото - Божана Манасиева
Hide details for 1212
Решение на съда № 8573 по дело № 20201230100353 от 12.11.2020 Съдия - Ангелина Бисеркова
Hide details for 1313
Решение на съда № 181 по дело № 20191230200740 от 23.06.2020 Съдия - Румяна Митева