ВЛЕЗЛИ В СИЛА СЪДЕБНИ АКТОВЕ

Hide details for 20202020
Hide details for АвгустАвгуст
Hide details for 33
Протоколно определение № 579 по дело № 20191230200564 от 12.09.2019 Съдия - Андроника Ризова
Решение на съда № 88 по дело № 20191230101117 от 04.02.2020 Съдия - Андрей Николов
Решение на съда № 290 по дело № 20191230101829 от 27.02.2020 Съдия - Андрей Николов
Решение на съда № 295 по дело № 20191230101840 от 27.02.2020 Съдия - Андрей Николов
Присъда № 90 по дело № 20191230200564 от 04.03.2020. Съдия по делото - Андроника Ризова
Присъда № 175 по дело № 20201230200123 от 18.06.2020. Съдия по делото - Андроника Ризова
Hide details for 55
Протоколно определение № 183 по дело № 20201230200067 от 24.06.2020 Съдия - Божана Манасиева
Hide details for 66
Присъда № 732 по дело № 20181230201092 от 18.12.2019. Съдия по делото - Андроника Ризова
Присъда № 16 по дело № 20191230200630 от 15.01.2020. Съдия по делото - Румяна Митева
Hide details for 77
Решение на съда № 438 по дело № 20191230101107 от 30.06.2020 Съдия - Андрей Николов
Решение на съда № 500 по дело № 20201230100542 от 07.08.2020 Съдия - Андрей Николов
Решение на съда № 498 по дело № 20201230100533 от 07.08.2020 Съдия - Андрей Николов
Hide details for 1111
Решение на съда № 451 по дело № 20181230101103 от 10.07.2020 Съдия - Андрей Николов
Решение на съда № 225 по дело № 20201230200113 от 20.07.2020 Съдия - Андроника Ризова
Решение на съда № 8507 по дело № 20201230100131 от 11.08.2020 Съдия - Ангелина Бисеркова
Hide details for 1818
Определение № 1812 по дело № 20201230100343 от 20.07.2020 Съдия - Атанас Кобуров
Hide details for ЮлиЮли
Hide details for 11
Решение на съда № 442 по дело № 20201230100101 от 30.06.2020 Съдия - Андрей Николов
Протоколно определение № 205 по дело № 20201230200101 от 01.07.2020 Съдия - Андроника Ризова
Решение на съда № 197 по дело № 20201230200251 от 30.06.2020 Съдия - Андроника Ризова
Присъда № 47 по дело № 20191230200808 от 06.02.2020. Съдия по делото - Андроника Ризова