ВЛЕЗЛИ В СИЛА СЪДЕБНИ АКТОВЕ

Hide details for 20212021
Hide details for ФевруариФевруари
Hide details for 11
Решение на съда № 435 по дело № 20191230101037 от 29.06.2020 Съдия - Атанас Кобуров
Протоколно определение № 8060 по дело № 20211230200093 от 01.02.2021 Съдия - Андроника Ризова
Hide details for 33
Определение № 8135 по дело № 20201230100959 от 22.01.2021 Съдия - Атанас Кобуров
Hide details for 44
Решение на съда № 8271 по дело № 20201230200153 от 18.09.2020 Съдия - Мая Банчева
Решение на съда № по дело № 20201230200326 от 14.01.2021 Съдия - Мая Банчева
Присъда № 8034 по дело № 20201230200038 от 19.01.2021. Съдия по делото - Андроника Ризова
Hide details for 55
Решение на съда № 8270 по дело № 20201230200265 от 17.09.2020 Съдия - Андроника Ризова
Решение на съда № 8602 по дело № 20191230101434 от 16.12.2020 Съдия - Атанас Кобуров
Протоколно определение № 8030 по дело № 20201230100454 от 05.02.2021 Съдия - Атанас Кобуров
Hide details for 66
Протоколно определение № 8041 по дело № 20201230200761 от 21.01.2021 Съдия - Мая Банчева
Присъда № 8042 по дело № 20201230200772 от 21.01.2021. Съдия по делото - Мая Банчева
Решение на съда № 8044 по дело № 20201230200700 от 21.01.2021 Съдия - Андроника Ризова
Hide details for 88
Протоколно определение № 8066 по дело № 20211230200096 от 08.02.2021 Съдия - Божана Манасиева
Протоколно определение № 8064 по дело № 20211230200094 от 08.02.2021 Съдия - Божана Манасиева
Протоколно определение № 8065 по дело № 20211230200094 от 08.02.2021 Съдия - Божана Манасиева
Протоколно определение № 8065 по дело № 20211230200094 от 08.02.2021 Съдия - Божана Манасиева
Решение на съда № 8031 по дело № 20201230101048 от 08.02.2021 Съдия - Ангелина Бисеркова
Hide details for 99
Решение на съда № 335 по дело № 20191230100880 от 05.03.2020 Съдия - Атанас Кобуров
Определение № 8087 по дело № 20201230100739 от 14.01.2021 Съдия - Андрей Николов
Протоколно определение № 8071 по дело № 20211230200133 от 09.02.2021 Съдия - Мая Банчева
Протоколно определение № 8070 по дело № 20211230200131 от 09.02.2021 Съдия - Мая Банчева