ВЛЕЗЛИ В СИЛА СЪДЕБНИ АКТОВЕ

Hide details for 20192019
Show details for НоемвриНоември
Show details for ОктомвриОктомври
Show details for СептемвриСептември
Show details for АвгустАвгуст
Show details for ЮлиЮли
Hide details for ЮниЮни
Show details for 33
Show details for 44
Show details for 55
Show details for 66
Show details for 77
Show details for 88
Show details for 1111
Show details for 1212
Show details for 1313
Show details for 1414
Show details for 1515
Show details for 1717
Show details for 1919
Show details for 2020
Hide details for 2121
Решение на съда № 54 по дело № 20181230100287 от 26.02.2019 Съдия - Ангелина Бисеркова
Решение на съда № 156 по дело № 20181230200410 от 11.03.2019 Съдия - Румяна Митева
Решение на съда № 167 по дело № 20181230201226 от 14.03.2019 Съдия - Мая Банчева
Решение на съда № 365 по дело № 20191230200109 от 20.05.2019 Съдия - Мая Банчева
Решение на съда № 378 по дело № 20181230201209 от 23.05.2019 Съдия - Румяна Митева
Разпореждане на съда N:404по дело № 20191230200345 от 04.06.2019 Съдия - Мая Банчева
Решение на съда № 402 по дело № 20191230200245 от 05.06.2019 Съдия - Божана Манасиева
Присъда № 403 по дело № 20191230200026 от 05.06.2019. Съдия по делото - Мая Банчева