ВЛЕЗЛИ В СИЛА СЪДЕБНИ АКТОВЕ

Hide details for 20172017
Hide details for ОктомвриОктомври
Hide details for 33
Присъда № 496 по дело № 20171230200679 от 15.09.2017. Съдия по делото - Румяна Митева
Протоколно определение № 539 по дело № 20171230200830 от 03.10.2017 Съдия - Божана Манасиева
Протоколно определение № 228 по дело № 20171230100362 от 03.10.2017 Съдия - Атанас Кобуров
Протоколно определение № 540 по дело № 20171230200851 от 03.10.2017 Съдия - Мая Банчева
Протоколно определение № 538 по дело № 20171230200841 от 03.10.2017 Съдия - Диана Хаджиева
Hide details for 44
Присъда № 523 по дело № 20171230200820 от 26.09.2017. Съдия по делото - Румяна Митева
Протоколно определение № 543 по дело № 20171230200840 от 04.10.2017 Съдия - Мая Банчева
Hide details for 55
Присъда № 503 по дело № 20171230200273 от 19.09.2017. Съдия по делото - Румяна Митева
Присъда № 502 по дело № 20171230200262 от 19.09.2017. Съдия по делото - Диана Хаджиева
Протоколно определение № 549 по дело № 20171230200845 от 05.10.2017 Съдия - Румяна Митева
Протоколно определение № 552 по дело № 20171230200844 от 05.10.2017 Съдия - Диана Хаджиева
Hide details for 66
Решение на съда № 508 по дело № 20171230200481 от 20.09.2017 Съдия - Божана Манасиева
Hide details for 77
Присъда № 515 по дело № 20171230200557 от 21.09.2017. Съдия по делото - Румяна Митева
Hide details for СептемвриСептември
Hide details for 11
Присъда № 456 по дело № 20171230200690 от 24.08.2017. Съдия по делото - Румяна Митева
Протоколно определение № 467 по дело № 20171230200744 от 01.09.2017 Съдия - Румяна Митева
Протоколно определение № 466 по дело № 20171230200742 от 01.09.2017 Съдия - Андроника Ризова
Протоколно определение № 468 по дело № 20171230200746 от 01.09.2017 Съдия - Румяна Митева
Hide details for 44
Решение на съда № 203 по дело № 20171230100310 от 04.08.2017 Съдия - Атанас Кобуров
Протоколно определение № 475 по дело № 20171230200722 от 04.09.2017 Съдия - Андроника Ризова
Show details for 55