ВЛЕЗЛИ В СИЛА СЪДЕБНИ АКТОВЕ

Hide details for 20192019
Hide details for ЯнуариЯнуари
Hide details for 33
Решение на съда № 314 по дело № 20181230100420 от 13.12.2018 Съдия - Диана Хаджиева
Решение на съда № 323 по дело № 20181230101094 от 18.12.2018 Съдия - Диана Хаджиева
Присъда № 637 по дело № 20181230200439 от 18.12.2018. Съдия по делото - Румяна Митева
Hide details for 44
Решение на съда № 646 по дело № 20181230201154 от 19.12.2018 Съдия - Андроника Ризова
Hide details for 55
Решение на съда № 327 по дело № 20181230101207 от 20.12.2018 Съдия - Атанас Кобуров
Решение на съда № 328 по дело № 20181230101170 от 21.12.2018 Съдия - Андрей Николов
Присъда № 655 по дело № 20181230200996 от 20.12.2018. Съдия по делото - Андроника Ризова
Hide details for 99
Решение на съда № 515 по дело № 20181230200260 от 23.10.2018 Съдия - Андроника Ризова
Hide details for 1010
Протоколно определение № 572 по дело № 20181230200992 от 14.11.2018 Съдия - Мая Банчева
Hide details for 1111
Решение на съда № 320 по дело № 20181230101013 от 14.12.2018 Съдия - Андрей Николов
Hide details for 1212
Решение на съда № 321 по дело № 20181230101104 от 14.12.2018 Съдия - Андрей Николов
Решение на съда № 672 по дело № 20181230201182 от 27.12.2018 Съдия - Божана Манасиева
Hide details for 1414
Протоколно определение № 17 по дело № 20191230200034 от 14.01.2019 Съдия - Божана Манасиева
Hide details for 1515
Определение № 2328 по дело № 20181230100758 от 21.12.2018 Съдия - Атанас Кобуров
Hide details for 1616
Разпореждане на съда N:1617по дело № 20181230700533 от 13.09.2018 Съдия - Ангелина Бисеркова
Hide details for 1717
Решение на съда № 675 по дело № 20181230200612 от 27.12.2018 Съдия - Румяна Митева
Show details for 20182018