ВЛЕЗЛИ В СИЛА СЪДЕБНИ АКТОВЕ

Hide details for 20182018
Hide details for ЯнуариЯнуари
Hide details for 22
Решение на съда № 714 по дело № 20171230200967 от 14.12.2017 Съдия - Мая Банчева
Hide details for 33
Решение на съда № 155 по дело № 20161230100515 от 06.07.2017 Съдия - Атанас Кобуров
Решение на съда № 267 по дело № 20161230100945 от 26.10.2017 Съдия - Андрей Николов
Определение № 2036 по дело № 20171230100943 от 24.10.2017 Съдия - Ангелина Бисеркова
Решение на съда № 309 по дело № 20171230100813 от 08.12.2017 Съдия - Атанас Кобуров
Решение на съда № 703 по дело № 20171230200541 от 11.12.2017 Съдия - Румяна Митева
Решение на съда № 308 по дело № 20171230100812 от 08.12.2017 Съдия - Атанас Кобуров
Решение на съда № 705 по дело № 20171230200444 от 12.12.2017 Съдия - Мая Банчева
Решение на съда № 724 по дело № 20171230200828 от 18.12.2017 Съдия - Диана Хаджиева
Протоколно определение № 3 по дело № 20181230200002 от 03.01.2018 Съдия - Мая Банчева
Протоколно определение № 4 по дело № 20181230200004 от 03.01.2018 Съдия - Андроника Ризова
Hide details for 44
Решение на съда № 672 по дело № 20171230200486 от 26.11.2017 Съдия - Румяна Митева
Решение на съда № 731 по дело № 20171230201037 от 19.12.2017 Съдия - Мая Банчева
Решение на съда № 730 по дело № 20171230200987 от 19.12.2017 Съдия - Мая Банчева
Hide details for 55
Присъда № 486 по дело № 20171230200581 от 08.09.2017. Съдия по делото - Диана Хаджиева
Решение на съда № 720 по дело № 20171230200789 от 16.12.2017 Съдия - Диана Хаджиева
Решение на съда № 733 по дело № 20171230201016 от 20.12.2017 Съдия - Андроника Ризова
Протоколно определение № 9 по дело № 20171230201115 от 05.01.2018 Съдия - Мая Банчева
Hide details for 66
Решение на съда № 319 по дело № 20171230101569 от 15.12.2017 Съдия - Ангелина Бисеркова
Hide details for 88
Решение на съда № 723 по дело № 20171230200622 от 18.12.2017 Съдия - Мая Банчева
Hide details for 99
Протоколно определение № 233 по дело № 20161230101213 от 09.10.2017 Съдия - Ангелина Бисеркова