Протоколно определение № 86

към дело: 20191230200885
Дата: 03/02/2020 г.
Съдия:Божана Манасиева
Съдържание

На основание чл.384, във вр. с чл.382, ал.6 НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

Вписва съдържанието на окончателното споразумение в следния смисъл:

1.Подсъдимият И. Г. М. се признава за ВИНОВЕН в това, че за времето от
неустановена дата през месец декември 2018 г. до 16.07.2019 г., при условията
на продължавано престъпление, чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот, от земеделски имоти – ниви, разположени в землището на с.
К., О. и землището на С., О., е отнел чужди движими вещи – 1 брой моторна
пръскачка марка „Stihl“, модел „SR 430“ със сериен № 967330CS на стойност 300
лева, 1 брой бензинова помпа за поливане марка „Koshin“, с двигател
„Mitsubishi“ модел „SEM -25 L“ на стойност 150 лева, 1 брой бензинова помпа за
поливане марка „Koshin“, с двигател „Subaru“, модел „Sem -50“ на стойност 350
лева и 1 брой бензинова помпа за поливане марка „Koshin“, с 4-тактов бензинов
двигател „Хонда“ модел „SEН– 50Х“ на стойност 320 лева, всички вещи на обща
стойност 1120 лева от владението на различни собственици, без тяхно съгласие, с
намерение противозаконно да ги присвои, като престъплението в неговата цялост е осъществено от обвиняемия, чрез три отделни последователни деяния, две от които извършени в съучастие като съизвършител с непълнолетния И. Д. О. от С. както следва:
- на неустановена дата през месец декември 2018 г. от дървена постройка за
съхранение на земеделски инвентар изградена върху земеделски имот, находящ се в местността „П.“, землището на С., чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот – повреждане на бравата и патронника на входната
дървена врата на дървената постройка е отнел чужда движима вещ – бензинова
помпа за поливане марка „Koshin“, с 4-тактов бензинов двигател „Хонда“ модел
„SEН– 50Х“ на стойност 320 лева от владението на Н. Й. И. и М. Г. И., двамата
от С., без тяхно съгласие с намерение противозаконно да я присвои;
- на 15.07.2019 г. около обяд, в съучастие като съизвършител с непълнолетния И.
Д. О. от С., от метален фургон разположен в нива, находяща се в местността
„Б.п.“, землището на с.К., собственост на Н. В. Т. от С. е отнел чужди движими вещи – 1 брой моторна пръскачка марка „Stihl“, модел „SR 430“ със сериен № 967330CS на стойност 300 лева и 1 брой бензинова помпа за поливане марка „Koshin“, с двигател „Mitsubishi“ модел „SEM -25 L“ на стойност 150 лева, на обща стойност 450 лева, от владението на Н. Т., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои- на 16.07.2019 г. около обяд, в съучастие като съизвършител с непълнолетния И. Д. О. от С. от земеделски имот /нива/, находящ се в местността „Л.“, землището на с.К., е отнел чужда движима вещ – 1 брой бензинова помпа за поливане марка „Koshin“, с двигател „Subaru“, модел „Sem -50“ на стойност 350
лева от владението на И. С. Д. от С., без негово съгласие с намерение
противозаконно да я присвои - престъпление по чл.195, ал.1, т.3, пр.2 НК, във
вр. с чл.194, ал.1 НК вр.с чл.26, ал.1 от НК, във вр. с чл.20 ал.2 НК.

2. За извършеното от подсъдимия И. Г. М. престъпление по чл. чл.195 ал.1 т.3 пр.
2 НК във вр. с чл.194 ал.1 НК вр.с чл.26 ал.1 от НК във вр. с чл.20 ал.2 НК, във връзка с чл.54 от НК му НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода" за срок от
3 /три/ година.
На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на наказанието Лишаване от свобода за срок от 5/пет/ години.
На основание чл.381, ал.5, т.4 от НПК, във вр. с чл.67, ал.2 от НК по време на
изпитателния срок не се налага възлагането на възпитателни грижи за подсъдимия.

2.Подсъдимият И. Д. О. се признава за виновен в това, че за времето от 18.00
часа на 13.07.2019 г. до 09.30 часа на 19.07.2019 г., като непълнолетен, но
можейки да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи
постъпките, при условията на продължавано престъпление, чрез повреждане на
прегради здраво направени за защита на имот и чрез използване на техническо
средство, от земеделски имоти – ниви, разположени в землището на с.К., О.
и от параклис „С.А.“, намиращ се в с.К., О., е отнел чужди движими
вещи – 1 брой моторна пръскачка марка „Stihl“, модел „SR 430“ със сериен №
967330CS на стойност 300 лева, 1 брой бензинова помпа за поливане марка
„Koshin“, с двигател „Mitsubishi“ модел „SEM -25 L“ на стойност 150 лева, 1
брой бензинова помпа за поливане марка „Koshin“, с двигател „Subaru“, модел
„Sem -50“ на стойност 350 лева и сумата от 30 лева, всичко на обща стойност 830
лева от владението на различни собственици, без тяхно съгласие, с намерение
противозаконно да ги присвои, като деянието в неговата цялост е извършено от
обвиняемия повторно в немаловажен случай, след като е бил осъден с присъда №
9087/01.10.2018 г. по нохд № 589/2018 г. по описа на Районен съд Г.Б., влязла в сила на 17.10.2018 г. и с определение № 601/27.11.2018 г. по нохд № 734/2018 г. по описа на Районен съд Г., влязло в сила на 27.11.2018 г., за други такива престъпрления и чрез три отделни последователни деяния, две от които извършени в съучастие като съизвършител с И. Г. М. от С. както следва:
- за времето от 18.00 часа на 13.07.2019 г. до 09.30 часа на 19.07.2019 г.,
като непълнолетен, но можейки да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките, от метална каса за събиране на дарения, поставена в параклис „С.А.“, намиращ се в с.К., О., чрез повреждане на прегради
здраво направени за защита на имот /счупване на стъклото на прозорец, намиращ
се на западната страна на параклиса и счупване на заключващ механизъм на
метална каса за дарения/ и чрез използване на техническо средство – кирка е
отнел чужди движими вещи – сумата от 30 лева от владението на И. С. Д., без
негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е
извършено повторно в немаловажен случай, след като е бил осъден с присъда №
9087/01.10.2018 г. по нохд № 589/2018 г. по описа на Районен съд Г.Б.,
влязла в сила на 17.10.2018 г. и с определение № 601/27.11.2018 г. по нохд №
734/2018 г. по описа на Районен съд Г., влязло в сила на 27.11.2018 г., за
други такива престъпления- на 15.07.2019 г. около обяд, като непълнолетен, но можейки да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките, в съучастие като съизвършител с И. Г. М. от С., от метален фургон разположен в нива, находяща се в местността „Б.п.“, землището на с.К., собственост на Н. В. Т. от С. е отнел чужди движими вещи – 1 брой моторна пръскачка марка „Stihl“, модел „SR 430“ със сериен № 967330CS на стойност 300 лева и 1 брой бензинова помпа за поливане марка „Koshin“, с двигател „Mitsubishi“ модел „SEM -25 L“ на стойност 150 лева, на обща стойност 450 лева, от владението на Н. Т., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено повторно в немаловажен случай, след като е бил осъден с присъда № 9087/01.10.2018 г. по нохд № 589/2018 г. по описа на Районен съд Г.Б., влязла в сила на 17.10.2018 г. и с определение № 601/27.11.2018 г. по нохд № 734/2018 г. по описа на Районен съд Г., влязло в сила на 27.11.2018 г., за други такива престъпления- на 16.07.2019 г. около обяд, като непълнолетен, но можейки да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките, в съучастие като съизвършител с И. Г. М. от С., от земеделски имот /нива/, находящ се в местността „Л.“, землището на с.К., е отнел чужда движима вещ – 1 брой бензинова помпа за поливане марка „Koshin“, с двигател „Subaru“, модел „Sem -50“ на стойност 350 лева от владението на И. С. Д. от С., без негово
съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като деянието е извършено
повторно в немаловажен случай, след като е бил осъден с присъда №
9087/01.10.2018 г. по нохд № 589/2018 г. по описа на Районен съд Г.Б.,
влязла в сила на 17.10.2018 г. и с определение № 601/27.11.2018 г. по нохд №
734/2018 г. по описа на Районен съд Г., влязло в сила на 27.11.2018 г., за
други такива престъпления - престъпление по чл.195, ал.1, т.3, пр.2, т.4, пр.
2 и т.7 НК във вр. с чл.194, ал.1 НК във вр. с чл.28 ал.1 НК, във вр. с чл.63,
ал.1, т.3 НК, във вр. с чл.26, ал.1 от НК във вр. с чл.20 ал.2 НК.

2.За извършеното от подсъдимия И. Д. О. престъпление по чл.195 ал.1 т.3 пр.2, т.
4 пр. 2 и т.7 НК във вр. с чл.194 ал.1 НК във вр. с чл.28 ал.1 НК във вр. с чл.
63 ал.1 т.3 НК във вр. с чл.26 ал.1 от НК във вр. с чл.20 ал.2 НК, на основание
чл.381 и сл. НПК във връзка с чл.195 ал.1 т.3 пр.2, т.4 пр. 2 и т.7 НК във вр.
с чл.194 ал.1 НК във вр. с чл.28 ал.1 НК във вр. с чл.63 ал.1 т.3 НК във вр. с
чл.26 ал.1 от НК във вр. с чл.20 ал.2 НК и чл.54 от НК да се наложи наказание
Лишаване от свобода за срок от 1/една/ година и 2/два/ месеца.

На основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС да се определи първоначален общ режим за изтърпяване на наказанието.

3. Веществените доказателства по делото, намиращи се на съхранение в РУ – П.,
ДА СЕ ВЪРНАТ на техните собственици, както следва:

-1 брой бензинова помпа за поливане марка „Koshin“, с 4-тактов бензинов
двигател „Хонда“ модел „SEН– 50Х“ да се върне на собствениците Н. Й. И. и М. Г.
И. и двамата от село П., У.“Х.“ № 15;

-1 брой моторна пръскачка марка „Stihl“, модел „SR 430“ със сериен № 967330CS и
1 брой бензинова помпа за поливане марка „Koshin“, с двигател „Mitsubishi“
модел „SEM -25 L“ да се върнат на собственика Н. В. Т., от село П., У.“М. „ №
16 ;

-1 брой бензинова помпа за поливане марка „Koshin“, с двигател „Subaru“, модел
„Sem -50“ да се върне на собственика И. С. Д. от село П., У.“О.“ № 14

4. Причинените от деянието имуществени вреди са изцяло възстановени, като
сумата от 30.00/тридесет/ лева, отнети от владението на И. С. Д. е внесена по
сметка на РС – П. .

5. Направените по делото разноски в размер на 652,56 лева на етап ДП да се
заплатят от пълнолетния подсъдим И. М. по сметка на ОД на МВР – Благоевград.

С П О Р А З У М Е Л И С Е :

ПРОКУРОР:

ЗАЩИТНИК: ПОДСЪДИМ:
(А. Т.) (И. М.)

ЗАЩИТНИК: ПОДСЪДИМ:
(А. П.) (И. О.)

Съдът, като взе предвид, че постигнатото споразумение между страните е пълно,
отговаря на изискванията на закона и не противоречи на морала счита, че същото
следва да бъде одобрено, поради което и на основание чл.384, във вр. с чл.382,
ал.7 и 9 от НПК

О п р е д е л и : N 86 / 02.03.2020 г.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по настоящето НОХдело.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХДелоN 885/2019 г. по описа на РС-П..

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.
2.