Мотиви № 34

към дело: 20191230200644
Дата:
Съдия:Мая Банчева
Съдържание

Производството пред съда е образувано по обвинителен акт, внесен от Р.
прокуратура – гр. П.. С този обвинителен акт е повдигнато обвинение срещу
лицето С. Б. Т. от село Д. К., община П., за това, че на 09.12.2018г. в землището на с. Д. К., община П. без редовно писмено позволително, с лек автомобил марка и модел „Джип Чероки“ с рег. № ***, собственост на А.Д.С. от гр.С., е извозил от горския фонд дърва за огрев - 0,80 куб. метра от вида „Акация“ на стойност 68,00 лева /шестдесет и осем лева/ в маловажен случай - престъпление по чл.235 ал.6 във връзка с ал.1 пр.5 от НК .

В съдебно заседание представителят на РП – П. поддържа повдигнатото обвинение, както по отношение на фактическата обстановка, така и по отношение на правната квалификация. Изразява становище, че деянието на подсъдимия е доказано от обективна и субективна страна, както и че е съставомерно по текстовете, по които е повдигнато обвинението. Предвид съдебното минало на подсъдимия и липсата на смекчаващи вината обстоятелства, пледира за налагане на наказание „Лишаване от свобода” в размер на 3 месеца, което да бъде изтърпяно ефективно.
Алтернативно пледира за налагане на наказание „Пробация“ в максимален размер от 3 години с първите две задължителни пробационни мерки, безвъзмезден труд в полза на обществото 100 часа за всяка една от трите години, както и да бъдат
отнети в полза на Държавата дървеният материал, предмет на престъплението,
както и моторната резачка и брадвите, послужили за извършване на същото.

Подсъдимият се явява лично в съдебно заседание, признава се за виновен по
повдигнатото обвинение, дава подробни обяснения за случая. Излага, че имал
уговорка с общински служител да събере дърва за огрев, след което да му бъде
издадено разрешение, за да ги превози до дома си, но сторил това без да изчака
да се сдобие с необходимото разрешително. В последната си дума иска от съда да му бъде наложено минимално наказание.

По делото бяха събрани писмени доказателства, подробно описани в протокола от последното с.з. Изслушани бяха обясненията на подсъдимия, както и показанията на свидетелите С. И. М., И. К. К. Н. К. А. и К. В. К., а на основание чл.281, ал.5 във връзка с чл.281, ал.1, т.5 от НПК, със съгласието на подсъдимия, бяха прочетени и приобщени към доказателствата по делото показанията на неявилите се свидетели П. С. З. и С. Й. К., дадени на етап досъдебното производство.
Изслушно бе вещото лице Й. Б., а заключението на вещото лице С. Н. бе прието
на основание чл.282, ал.3 от НПК.

Въз основа на събраните доказателства, съдът установи от фактическа страна
следното :

Подсъдимият С. Б. Т. е български гражданин на *** години, женен, с основно
образование, пенсионер, живее в с. Д. К., община П.. Осъждан е за извършени
престъпления от общ характер, включително и на наказание „Лишаване от свобода“ като по последното осъждане – по НОХД № 563/ 2012г по описа на РС гр. П., за престъпление по чл.131 ал.1 т.4 пр.3 от НК във връзка с чл.129 ал.2 във връзка с ал.1 от НК, за което му е наложено наказание „Лишаване от свобода“, е
освободен от затвора на 07.02.2018г. по изтърпяване на това наказание.
Подсъдимият е санкциониран също така и за нарушения на разпоредбите на Закона за горите с влезли в сила НП – НП № 252/06.04.2017г на Директора на РДГ гр. Б. и НП № 253/06.04.2017г на Директора на РДГ гр. Б.
Свидетелите Н. К. А. и И. К. К. са служители на ГПУ – З.. На 09.12.2018г двамата били на работа дневна смяна и били включени в състава на граничен полицейски наряд „Автопатрул“. След обяд К. и А. се придвижили в района на разклона за с. Д. К., община П., където около 17, 30 часа спрели за проверка лек автомобил марка „Джип Чероки“ с рег. № ***. Свидетелите установили, че автомобилът е собственост на А.Д.С. от гр. С., но се управлява от С. Б. Т. от с. Д. К., който пътувал сам. При извършената проверката, в купето на автомобила служителите констатирали 1,50 куб.м. дърва за огрев акация, които били без поставена контролна горска марка и за които Т. не представил документи. Установено било също така, че в автомобила се намира моторен трион марка „Райдер“, три броя брадви и един брой газов пистолет.
Във връзка с констатирания превоз на дърва за огрев без съответни документи, Ч. ОДЧ при ГПУ – З. били уведомени ДГС – П., а предвид обстоятелството, че С. Т. миришел на алкохол, били уведомени и органите на РУ на М. гр. П..
На място пристигнали служителите на ДГС с. П. С. Й. К. и П. С. З., които
също извършили проверката на автомобила, управляван от С. Т. и установили 1,50
куб.метра пространствени дърва за огрев от вида акация, отговарящи на 0,8 куб.
м. плътна дървесина, които били без поставена контролна горска марка и не били
придружени от превозен билет. Пред тях подсъдимият Т. заявил, че е събирал
дървата от отсечени преди това дърва, но свидетелите забелязали, че дървата
са прясно отсечени с брадва, а по-дебелите от тях – с моторен трион.
За констатираното, С. К. съставил акт за нарушение /АУАН № 043102/09.12.2018г/
за транспортиране на дърва за огрев без контролна горска марка и акт за
нарушение /АУАН № 43101/09.12.2018г/ за транспортиране на дърва за огрев без
превозен билет.
С АУАН № 043102/09.12.2018г били иззети 0,80 куб.м дърва за огрев, лекия
автомобил, моторната резачка и трите брадви.
С протокол за доброволно предаване от 09.12.2018г били предадени 1 брой
пистолет с надпис „EKOL SPECIAL 99“, калибър 9 мм, № ЕV-17110798 и 1 брой
пълнител с наредени 7 броя патрони. В протокола С. Т. саморъчно написал, че е
закупил пистолета от оръжеен магазин и че има разрешително за носене.
Пристигналите на място служители на РУ на М. гр. П. установили, че автомобила е
спрян от движение, не е преминал годишен технически преглед, както и няма
действащ сключена застраховка „Гражданска отговорност“. Отделно С. Т. бил
тестван за употреба на алкохол с техническо средство „Дрегер Алкотест 7410” с
фабричен номер ARSМ 0171, който отчел съдържание на алкохол на 0,58 промила. За констатираните нарушения били съставени съответните АУАН.
По случая било образувано досъдебно производство за престъпление по чл.235 ал.6 във връзка с ал.1 пр.5 от НК.
От приетата по съдебно оценителна експертиза е видно, че стойността на 0,8
куб.метра плътна дървесина от акация е 68.00 /шестдесет и осем/ лева.
Видно от заключението на вещото лице по назначената съдебно балистична
експертиза, газов пистолет с надпис „EKOL SPECIAL 99“, калибър 9 мм, № ЕV-
17110798 е фабрично произведен, няма извършени конструктивни промени,
позволяващи преминаването на твърдо тяло през цефта и не представлява
огнестрелно оръжие.

Именно такава фактическа обстановка, съдът приема за безспорно установена.
Същата се установява от събраните в хода на досъдебното производство
доказателства – показанията на свидетелите, писмените доказателства по делото, заключението по изготвената в хода на ДП производство експертиза. Показанията на разпитаните по делото свидетели са последователни, непротиворечиви и взаимно допълващи се. Същите си кореспондират както помежду си, така и с писмените доказателства по делото, поради кое съдът ги кредитира изцяло. В своята съвкупност събраните в хода на досъдебното производство доказателства се подкрепят и от самопризнанията на подсъдимия. Същият се признава за виновен по повдигнатото обвинение, не отрича, че е нямал необходимите документи за превоз на откритите в автомобила му дърва, сочи, че е имал уговорка със служител от общината да му даде такъв документ. Следва да се отбележи обаче, че доказателства в тази връзка не бяха представени, още повече, че разрешително за превоз се издава от съответните горски стопанства, а не от служители на общината.

Ето защо и с оглед установената по – горе фактическа обстановка съдът прие от
правна страна, че подсъдимият С. Б. Т. е осъществил от обективна и субективна
страна престъпния състав на чл.235, ал.6, във вр. с ал.1 от НК, като на
посочената в обвинителния акт дата и място е извозил от горския фонд дърва за
огрев без редовно писмено позволително, като случая е маловажен.
Безспорно се установи от обективна страна една от формите на изпълнителното
деяние на престъплението по чл.235, ал.6 във вр. с ал.1 от НК, а именно: на
09.12.2018г. в землището на с. Д. К., община П. без редовно писмено
позволително, с лек автомобил марка и модел „Джип Чероки“ с рег. № ***,
С. Т. е извозил от горския фонд дърва за огрев – 0,80 куб. метра от вида
„Акация“ на стойност 68,00 лева /шестдесет и осем лева/.
По несъмнен начин /признанието на подсъдимия и показанията на свидетелите/ се установи, че подсъдимият не е притежавал позволително за тази дейност, а
дървеният материал не е бил маркиран с контролна горска марка.
Деянието представлява маловажен случай по см. на чл. 93, т. 9 от НК.
Количеството и стойността на превозваната дървесина в казуса е ниска – 68.00
лева–под минималната работна заплата за страната, поради което извършеното
престъпление с оглед незначителността на вредните последици и другите
смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпление от съответния вид. Ето защо деянието на подсъдимия е съставомерно по чл. 235, ал. 6 от НК.
Не са налице обаче основания за приложението на чл. 9, ал. 2 от НК. Установи се
от доказателствата по делото, че подсъдимият се е подготвил добре за
извършеното деяние, като е осигурил в автомобила си моторна резачка, както и
три броя брадви. Анализирайки поведението на подсъдимия предхождащо деянието, извършената подготовка, съдебното минало на дееца, както и обстоятелството, че С. Т. е лице, на което и преди са налагани административни наказания по Закона за горите, съдът намира, че в казуса деянието не е нито малозначително, нито неговата обществена опасност е явно незначителна.
От субективна страна подсъдимият е действал при пряк умисъл: съзнавал е
общественоопасния характер на извършеното и неговите общественоопасни последици и целял настъпването на вредоносния резултат, което е обективирано в поведението му: знаел е, че за да добива, събира и транспортира дървесна маса
следва да има съответните документи позволително и т. н., които да установяват
законния произход на дървата, съзнавал е, че няма такива документи, но въпреки
това, осъществил описаното деяние.
Обект на посегателство са обществените отношения, свързани с опазването на
горите и горския фонд в техния естествен вид, а причина за извършване на
престъплението е нежеланието на подсъдимия да спазва законоустановения в
страната ред за опазване на горите.

По наказанието:
За престъплението по чл.235, ал.6 във вр. с ал.1 от НК се предвижда
наказание „лишаване от свобода“ до една година или „пробация“, или „глоба от
сто до триста лева“.
При определяне вида и размера на наказанието, което следва да бъде наложено на подсъдимия, съдът взе предвид всички смекчаващи и отегчаващи вината
обстоятелства, тежестта на извършеното престъпление, неговата обществена
опасност. Като смекчаващи вината обстоятелства съдът прие признанието на
подсъдимия и неговата възраст. Наистина, неколкократно в хода на процеса
подсъдимия декларира съжаление за стореното от него деяние, но неговата
упоритост в извършването на престъпления сочи, че това съжаление е по – скоро
декларативно, отколкото искрено, поради което съдът не възприе изразеното
съжаление като смекчаващо обстоятелство. Същевременно, като отегчаващи вината обстоятелства съдът зачете предходните осъждания на дееца, както и
наложените наказания по административен ред за извършени нарушения по ЗГ.
Безспорна е в случая липсата на поправителен ефект от наложените наказания и в този смисъл липса на самокритичност в поведението на подсъдимия. С оглед
личността на дееца – осъждан за престъпления от общ характер и наказван по
административен ред, но без постигнат поправителен ефект, съдът намира, че по
отношение на подсъдимия Т. следва да се определи второ предвиденото от
законодателя наказание – „Пробация” със следните пробационните мерки: На
основание чл.42а,ал.1, ал.2, т.1 от НК - Задължителна регистрация по настоящ
адрес за срок от 1/една/ година и 6 /шест/ месеца, изразяваща се в явяване и
подписване на подсъдимия пред пробационния служител или определено от него
длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично; На основание чл.42а, ал.1, ал.2, т.2, от
НК - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1/една/
година и 6 /шест/ месеца и на основание42а, ал.1, ал.2, т.6 от НК-
БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД в полза на обществото 100/ сто/ часа годишно за срок от
/една/ година и 6 /шест/ месеца .
Съдът намери, че именно тези мерки в максимална степен ще имат възпиращ ефект спрямо подсъдимия и съответствуват най-пълно на тежестта на извършеното деяние и на обществената опасност на дееца. Посоченото наказание съдът счита за справедливо и като такова ще окаже в достатъчна степен влияние върху подсъдимия и ще съдейства за неговото поправяне и интегриране в обществото.

Предвид признаването на подсъдимия за виновен в извършване на инкриминираното деяние и на основание чл.189, ал.3 НПК, същият следва да заплати по сметка на РС – гр. П. сумата от 192.57 /сто деветдесет и два лева, петдесет и седем стотинки/ лева, представляваща разноски по делото за назначенте на етап досъдебно производство експертизи.

На основание чл.235, ал.7 от НК, съдът отне в полза на държавата 0,80 куб.
метра дърва за огрев от вида „Акация“, на стойност 68.00/шестдесет и осем/ лева

По отношение веществените доказателства:
Съдът постанови приобщения като веществено доказатество по делото „Джип
Чероки“ с рег. № ***, собственост на А.Д.С. от гр. С., намиращ се на съхранение в разсадник „И.“, да се върне на правоимащото лице. Относно приобщените като веществено доказателство: Газов пистолет марка „EKOL SPECIAL 99“ със сериен № ЕV-17110798, ведно с пълнител със седем броя газови патрони, намиращи се на съхранение в РУ на М. гр. П., както и 1 брой моторна резачка „Райдер“ и три броя брадви, намиращи се на съхранение в разсадник „И.“, съдът постанови да се върнат на собственика С. Б. Т., от когото са иззети, като съобрази, че пистолета не представлява огнестрелно оръжие, а повдигнато обвинение е за превоз на дърва за огрев без документи, а не за незаконна сеч на дървен материал.

По изложените съображения съдът постанови присъдата си.


РАЙОНЕН СЪДИЯ :