Протоколно определение № 91

към дело: 20201230200093
Дата: 03/05/2020 г.
Съдия:Мая Банчева
Съдържание

На основание чл.384, във вр. с чл.382, ал.6 НПК, Съдът,
О п р е д е л и :
ВПИСВА съдържанието на окончателното споразумение в следния смисъл:

1. Подсъдимият Б. Н. А. се признава за ВИНОВЕН в това, че на 11.02.2020 г., около 10.47 часа в [населено място], по ул.“Рокфелер“ е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка и модел “Рено М.” с регистрационен номер ***, собственост на К. Х. А. от [населено място] с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 4.04 на хиляда установено по надлежния ред съгласно Наредба № 1 от 19.07.2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози с техническо средство „Дрегер Алкотест 7410“ с фабричен № АRDM 0171 от автоконтрольор Б. И. служител на РУ [населено място] - престъпление по чл.343б ал.1 от НК.

2. За извършеното от подсъдимият Б. Н. А. престъпление, на основание чл.384, НПК, във вр. с чл.381 от НПК, във вр. с чл. 343 б, ал.1 от НК и чл.54 от НК му се НАЛАГА наказание „ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА„ за срок от 1 /една / година и 2 /два/ месеца и ГЛОБА в размер на 200/двеста/ лева.

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието „Лишаване от свобода” за срок от 3 / три / години от датата на одобряване на настоящето споразумение.

На основание чл.381, ал.5, т.4 от НПК във връзка с чл. 67 от НК, през време на изпитателния срок на подсъдимия не се налага възпитателна мярка.

3.На основание чл. 343 г от НК във връзка с чл.37, ал.1, т.7 от НК НАЛАГА на подсъдимия Б. Н. А. наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 1 /една / година и 2 /два/ месеца месеца.

На основание чл.59, ал.4 от НК от наказанието " лишаване от право да управлява моторно превозно средство ", се приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен от това право по административен ред, считано от 11.02.2020г.

4. По делото няма веществени доказателства.
5. С деянието не са причинени имуществени вреди.
6. Разноски по делото не са сторени.

С П О Р А З У М Е Л И С Е :

ПРОКУРОР: ЗАЩИТНИК:
/адв.Г.К./

ПОДСЪДИМ:
/ Б. Н.А./

Съдът, като взе предвид, че постигнатото споразумение между страните е пълно, отговаря на изискванията на закона и не противоречи на морала счита, че същото следва да бъде одобрено, поради което и на основание чл.384, във вр. с чл.382, ал.7 и 9 от НПК

О п р е д е л и : N 91 /05.03. 2020 г.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по настоящето НОХдело.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХДело N93/2020 г. по описа на ПРС.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Протоколът се написа в с.з., което приключи в 11.15 часа.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЕКРЕТАР: