Присъда № 87

към дело: 20191230200391
Дата: 03/02/2020 г.
Съдия:Андроника Ризова
Съдържание

и въз основа на закона и доказателствата

П Р И С Ъ Д И

ПРИЗНАВА подсъдимия Р. Д. О., роден на *.*.20** г. в гр.П., с постоянен и
настоящ адрес в с.К., ул.“ П.Я.“ № *, българин, български гражданин, неженен,
неосъждан, с основно образование, работи като чирак, ЕГН – *, за ВИНОВЕН в
това, че на 08.03.2019 г. в с.К. общ.П., от фургон приспособен като помещение за
извършване на религиозни дейности на „Евангелска църква“, находящ се в с.
К., е отнел чужди движими вещи – метална кутия – служеща за каса с дарения, съдържаща сумата от 700 лева, всичко на обща стойност 700 лева, от владението на материално отговорното лице – А. С. Ф. от гр. С., без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено чрез използване на техническо средство – ножица за рязане на метал, с
която са срязани 2 броя метални катинари на входната врата на фургона, поради
което и на основание чл.195, ал.1, т. 4 НК във вр. с чл. 194, ал. 1 НК във
връзка с чл.58а, ал.4 НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА и му НАЛАГА
наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 6 /шест/ месеца.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието „Лишаване
от свобода” за изпитателен срок от 3 (три) години, считано от влизане на
присъдата в сила.

На основание чл. 53, ал. 1, б. "а" от НК ОТНЕМА в полза на държавата
вещественото доказателство – ножица за рязане на арматура, червена на цвят,
доброволно предадена с протокол от 08.03.2019 г., оставена на съхранение в РУ
на МВР гр. П., която да се унищожи по надлежния ред.

Вещественото доказателство - метална кутия, служеща за каса с дарения,
доброволно предадена с протокол от 08.03.2019 г., оставена на съхранение в РУ
на МВР гр. П., да се унищожи като вещ без стойност.

Присъдата подлежи на обжалване и протестиране в 15 /петнадесет/ дневен срок от днес, пред Окръжен съд Благоевград.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

1.

2.