СЪДЕБНИ АКТОВЕ

Hide details for 20192019
Hide details for ОктомвриОктомври
Hide details for 11
Решение на съда № 223 по дело № 20191230101023 от 01.10.2019 Съдия - Ангелина Бисеркова
Решение на съда № 590 по дело № 20191230200439 от 01.10.2019 Съдия - Андроника Ризова
Определение № 2720 по дело № 20191230100523 от 01.10.2019 Съдия - Ангелина Бисеркова
Hide details for 22
Решение на съда № 226 по дело № 20181230101100 от 02.10.2019 Съдия - Атанас Кобуров
Решение на съда № 593 по дело № 20191230200298 от 02.10.2019 Съдия - Андроника Ризова
Решение на съда № 228 по дело № 20191230101533 от 02.10.2019 Съдия - Ангелина Бисеркова
Решение на съда № 591 по дело № 20191230200449 от 02.10.2019 Съдия - Румяна Митева
Решение на съда № 592 по дело № 20191230200384 от 02.10.2019 Съдия - Румяна Митева
Hide details for 33
Решение на съда № 230 по дело № 20191230100921 от 03.10.2019 Съдия - Ангелина Бисеркова
Присъда № 594 по дело № 20181230200990 от 03.10.2019. Съдия по делото - Мая Банчева
Присъда № 595 по дело № 20191230200289 от 03.10.2019. Съдия по делото - Мая Банчева
Hide details for 44
Решение на съда № 598 по дело № 20191230200608 от 04.10.2019 Съдия - Божана Манасиева
Решение на съда № 597 по дело № 20191230200606 от 04.10.2019 Съдия - Божана Манасиева
Протоколно определение № 596 по дело № 20191230200596 от 04.10.2019 Съдия - Румяна Митева
Hide details for 88
Решение на съда № 232 по дело № 20191230101285 от 08.10.2019 Съдия - Атанас Кобуров
Решение на съда № 233 по дело № 20191230100874 от 08.10.2019 Съдия - Ангелина Бисеркова
Присъда № 599 по дело № 20191230200152 от 08.10.2019. Съдия по делото - Румяна Митева
Hide details for 99
Протоколно определение № 602 по дело № 20191230200761 от 09.10.2019 Съдия - Мая Банчева
Протоколно определение № 601 по дело № 20191230200570 от 09.10.2019 Съдия - Божана Манасиева
Hide details for 1010
Решение на съда № 235 по дело № 20191230100304 от 10.10.2019 Съдия - Ангелина Бисеркова
Протоколно определение № 603 по дело № 20191230200749 от 10.10.2019 Съдия - Румяна Митева


First Page
Previous Page
Next Page
Last Page