ВЛЕЗЛИ В СИЛА СЪДЕБНИ АКТОВЕ

Hide details for 20192019
Hide details for ОктомвриОктомври
Hide details for 33
Решение на съда № 43 по дело № 20181230100802 от 13.02.2019 Съдия - Ангелина Бисеркова
Решение на съда № 291 по дело № 20181230200657 от 19.04.2019 Съдия - Андроника Ризова
Протоколно определение № 580 по дело № 20191230200454 от 17.09.2019 Съдия - Румяна Митева
Hide details for 44
Решение на съда № 284 по дело № 20181230200928 от 19.04.2019 Съдия - Андроника Ризова
Hide details for 55
Решение на съда № 582 по дело № 20191230200238 от 19.09.2019 Съдия - Божана Манасиева
Hide details for 88
Присъда № 307 по дело № 20181230201205 от 23.04.2019. Съдия по делото - Румяна Митева
Решение на съда № 233 по дело № 20191230100874 от 08.10.2019 Съдия - Ангелина Бисеркова
Hide details for 99
Протоколно определение № 602 по дело № 20191230200761 от 09.10.2019 Съдия - Мая Банчева
Протоколно определение № 601 по дело № 20191230200570 от 09.10.2019 Съдия - Божана Манасиева
Hide details for 1010
Протоколно определение № 603 по дело № 20191230200749 от 10.10.2019 Съдия - Румяна Митева
Hide details for 1111
Протоколно определение № 222 по дело № 20191230100714 от 26.09.2019 Съдия - Ангелина Бисеркова
Hide details for СептемвриСептември
Hide details for 22
Протоколно определение № 564 по дело № 20191230200676 от 02.09.2019 Съдия - Андроника Ризова
Hide details for 33
Решение на съда № 47 по дело № 20181230101169 от 15.02.2019 Съдия - Андрей Николов
Решение на съда № 100 по дело № 20181230100772 от 12.04.2019 Съдия - Андрей Николов
Определение № 554 по дело № 20191230200617 от 16.08.2019 Съдия - Мая Банчева
Hide details for 44
Решение на съда № 445 по дело № 20181230201100 от 21.06.2019 Съдия - Андроника Ризова
Присъда № 555 по дело № 20191230200547 от 19.08.2019. Съдия по делото - Мая Банчева