Новини
ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ 2019 година
ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ 2019 година


ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС И ЕЛЕКТРОНЕН ДОКУМЕНТ – МАТЕРИАЛНО ПРАВНИ И ПРОЦЕСУАЛНО ПРАВНИ АСПЕКТИ
На 15.05.2015 година Районен съд – Петрич се проведе организираното от съда и Фондация „Право и интернет” обучение на тема „ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС И ЕЛЕКТРОНЕН ДОКУМЕНТ – МАТЕРИАЛНО ПРАВНИ И ПРОЦЕСУАЛНО ПРАВНИ АСПЕКТИ” с лектор проф. д-р Георги Димитров. Разисквани бяха теми свързани с електронния подпис и документ, както и с предстоящите изменения в ЗСВ и ГПК. На обучението присъстваха магистрати от Районен съд – Петрич, Сандански, Дупница, както и адвокати от АК – Благоевград и юристи от Община Петрич
Image:Районен съд Петрич - ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС И ЕЛЕКТРОНЕН ДОКУМЕНТ – МАТЕРИАЛНО ПРАВНИ И ПРОЦЕСУАЛНО ПРАВНИ АСПЕКТИ


ВСС избра административен ръководител на съда в Петрич
Висшият съдебен съвет с 20 гласа „за”, 0 „против” и 4 „въздържал се” избра за втори мандат Мая Христова Банчева-Кобурова за административен ръководител – председател на Районен съд-Петрич. Другият кандидат Ирина Владимирова Арменова-Янчева, прокурор в Специализираната прокуратура - гр.София получи 2 гласа „за”, 11 „против” и 11 „въздържал се”.

Image:Районен съд Петрич - ВСС избра административен ръководител на съда в Петрич 
Обмяна на опит по приложението на Закона за домашното насили между градовете Пловдив, Петрич, Благоевград, Сандански и Разлог.
Image:Районен съд Петрич - Обмяна на опит по приложението на Закона за домашното насили между  градовете Пловдив,  Петрич, Благоевград, Сандански и Разлог.На 01.11.2013г. в голямата заседателна зала на Община Петрич се проведе Обмяна на опит по приложението на Закона за домашното насили между  градовете Пловдив,  Петрич, Благоевград, Сандански и Разлог.Париж, Франция
   Image:Районен съд Петрич - Париж,  Франция    Председателят на РС – Петрич г-жа Мая Банчева взе участие в   обучение на тема  „Борба с трафика на наркотични вещества”, което се проведе от 02 до 09 октомври 2013г. в гр. Париж,  Франция.Нова обслужваща банка
Уважаеми граждани, уведомяваме Ви, че от 01.06.2013г. Районен съд Петрич има нова обслужваща банка


По инициатива на ВСС бяха проведени изнесени заседания на постоянните комисиите при ВСС в Благоевградски съдебен регион
На 18.05.2013г. в гр.Сандански  бяха проведени изнесени заседания  на постоянните комисиите при ВСС по "Бюджет и Финанси", "Професионална квалификация, информационни технологии и статистика" и  "Съдебна администрация" на която бяха поканени и участваха Председателите на съдилищата в Благоевградски съдебен регион, съдии и съдебни служители.
           За първи път съдии и съдебни служители можеха да се запознаят пряко с механизмите на работа на комисиите към ВСС, както и да участват в дискусиите,  излагайки свои мнения и предложения по въпроси, свързани с финансиране, бюджетиране и техническото обезпечаване на правосъдната дейност.
           Иновативното начинание на ВСС  бе  отчетено от всички участници  като изключително ползотворно, както поради осъществения непосредствен контакт между членове на висшия кадрови орган и административните ръководители на съдилищата, а най-вече с оглед това, че бяха изведени множество добри идеи за преодоляване и разрешаване на обсъжданите проблеми.Електронно свидетелство за съдимост
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,


Image:Районен съд Петрич - Електронно свидетелство за съдимост Вече имате възможност  да ползувате новата услуга на Министерство на правосъдието–издаване на електронно свидетелство за съдимост!

Електронното свидетелство за съдимост се издава от Министерство на правосъдието, след подаване на заявление по електронен път на адрес: https://cs.mjs.bg/
Електронното свидетелство за съдимост има същата правна стойност като свидетелството за съдимост, издавано до момента на хартиен носител и срокът му на валидност е 6 месеца, считано от датата на издаването му. При издаването му по електронен път, в рамките на този 6-месечен период, този документ може да се използва многократно от титуляра, чрез код за достъп до системата.
Цената на Електронното свидетелство за съдимост е 3 лв.
От тази електронна услуга могат да се ползуват всички български граждани, които не са осъждани до момента,  независимо от местоживеенето им!ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ
ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ,
ОРГАНИЗИРАТ СЪВМЕСТНО СЪДЪТ И ПРОКУРАТУРАТА В ГРАД ПЕТРИЧ


     В навечерието на 16 Април - Денят на Българската Конституция и професионален празник на юриста, двете съдебни институции в града – Районен съд – Петрич  и Районна прокуратура – Петрич организират съвместно провеждането на Ден на отворените врати в органите на съдебната власт. На 12 Април 2013 година /петък/, от 10,00 до 14,00 часа магистратите и служителите от Районен съд Петрич и Районна прокуратура Петрич ще посрещнат всички  желаещи  да се запознаят отблизо с работата и спецификата във всяка от съдебните институции. Гостите на Открития ден в Съдебната палата ще разгледат различните служби, деловодства и регистратура, ще имат възможност да наблюдават случайното разпределение на делата, ще посетят съдебна зала и ще присъстват на реален съдебен процес,   ще се срещнат и разговарят със съдии и прокурори, които ще отговорят на поставените към тях въпроси. От 11.00 часа в зала 1 на Съдебната палата ученици от СОУ „Асен Златаров” по интересен и интерактивен начин ще представят пред свои връстници от другите училища в града  Конвенцията на ООН за правата на детето.  

                                ЗАПОВЯДАЙТЕ!


Честито!!!
На проведено на 19.12.2012г. заседание на Правителството на Република България, бе взето решение за възлагане на Министъра на правосъдието да сключи договор за покупка в полза на Държавата на недвижим имот находящ се в гр.Петрич,  ул. „Лазар Маджаров” №3.
Четириетажната сграда,Назад НазадНапред Напред
Навигация
Справки по дела
Важно
Брояч
Пресцентър
Контакти
Адрес:
гр. Петрич п.к. 2850
ул. "Лазар Маджаров" N:3
Телефони:
Регистратура -

0745 2 20 53

Деловодство -

0745 615 03

Факс:

0745 6 15 06
Електронна поща:

rspetrich@gmail.com

Съдилища в окръга
Фото галерия
Календар
No calendar found.
Полезни връзки