По инициатива на ВСС бяха проведени изнесени заседания на постоянните комисиите при ВСС в Благоевградски съдебен регион

На 18.05.2013г. в гр.Сандански бяха проведени изнесени заседания на постоянните комисиите при ВСС по "Бюджет и Финанси", "Професионална квалификация, информационни технологии и статистика" и "Съдебна администрация" на която бяха поканени и участваха Председателите на съдилищата в Благоевградски съдебен регион, съдии и съдебни служители.
За първи път съдии и съдебни служители можеха да се запознаят пряко с механизмите на работа на комисиите към ВСС, както и да участват в дискусиите, излагайки свои мнения и предложения по въпроси, свързани с финансиране, бюджетиране и техническото обезпечаване на правосъдната дейност.
Иновативното начинание на ВСС бе отчетено от всички участници като изключително ползотворно, както поради осъществения непосредствен контакт между членове на висшия кадрови орган и административните ръководители на съдилищата, а най-вече с оглед това, че бяха изведени множество добри идеи за преодоляване и разрешаване на обсъжданите проблеми.

Бе посетена 24 пъти. .
Навигация
Справки по дела
Важно
Брояч
Пресцентър
Контакти
Адрес:
гр. Петрич п.к. 2850
ул. "Лазар Маджаров" N:3
Телефони:
Регистратура -

0745 2 20 53

Деловодство -

0745 615 03

Факс:

0745 6 15 06
Електронна поща:

rspetrich@gmail.com

Съдилища в окръга
Фото галерия
Календар
No calendar found.
Полезни връзки