Нова обслужваща банка

Уважаеми граждани, уведомяваме Ви, че от 01.06.2013г. Районен съд Петрич има нова обслужваща банка
Банкови сметки на Районен съд гр.Петрич
Наименование
Търговска банка:
BIC
IBAN
НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА - депозити за вещи лица, свидетели и др.
Централна кооперативна банка” АД
CECBBGSF
BG35CECB979033E3565300
БЮДЖЕТНА СМЕТКА - съдебни такси
Централна кооперативна банка” АД
CECBBGSF
BG28CECB979031E3565300

Бе посетена 41 пъти. .
Навигация
Справки по дела
Важно
Брояч
Пресцентър
Контакти
Адрес:
гр. Петрич п.к. 2850
ул. "Лазар Маджаров" N:3
Телефони:
Регистратура -

0745 2 20 53

Деловодство -

0745 615 03

Факс:

0745 6 15 06
Електронна поща:

rspetrich@gmail.com

Съдилища в окръга
Фото галерия
Календар
No calendar found.
Полезни връзки