Обмяна на опит по приложението на Закона за домашното насили между градовете Пловдив, Петрич, Благоевград, Сандански и Разлог.

На 01.11.2013г. в голямата заседателна зала на Община Петрич се проведе Обмяна на опит по приложението на Закона за домашното насили между градовете Пловдив, Петрич, Благоевград, Сандански и Разлог.
Обучението бе реализирано съвместно от Районен съд – Петрич и фондация „Джендър алтернативи”-гр. Пловдив, която е е юридическо лице с нестопанска цел с основен предмет на дейност: оказване на психо-социална подкрепа, правна помощ и консултиране на уязвими групи, с фокус върху пострадалите от домашно насилие.

На срещата бяха разисквани практическите проблеми по прилагане на ЗЗДН и работата на релевантните държавни институции, трудностите в координацията им, съществени пропуски в прилагането на закона.
Участие в инициативата взеха представители на съдилищата и прокуратурите от Благоевградски съдебен регион, представители на ДСП-Пловдив и Петрич, адвокати, психолози на Фондация „Джендър алтернативи”, полицейски служители и други.

Бе посетена 56 пъти. .
Навигация
Справки по дела
Важно
Брояч
Пресцентър
Контакти
Адрес:
гр. Петрич п.к. 2850
ул. "Лазар Маджаров" N:3
Телефони:
Регистратура -

0745 2 20 53

Деловодство -

0745 615 03

Факс:

0745 6 15 06
Електронна поща:

rspetrich@gmail.com

Съдилища в окръга
Фото галерия
Календар
No calendar found.
Полезни връзки