ВСС избра административен ръководител на съда в Петрич

Висшият съдебен съвет с 20 гласа „за”, 0 „против” и 4 „въздържал се” избра за втори мандат Мая Христова Банчева-Кобурова за административен ръководител – председател на Районен съд-Петрич. Другият кандидат Ирина Владимирова Арменова-Янчева, прокурор в Специализираната прокуратура - гр.София получи 2 гласа „за”, 11 „против” и 11 „въздържал се”.

Съдия Мая Банчева има над 17 години юридически стаж. Започва работа в съдебната система като съдия в Районен съд–Петрич през 2001г., а от 2009г. е негов административен ръководител. Участвала е в няколко обучения в Националната школа за магистратура – гр.Париж, Франция.

В подкрепа на нейната кандидатура във ВСС са получени писмени становища от административния ръководител на Районна прокуратура–Петрич, от председателя на Адвокатски съвет–Благоевград и от Общото събрание на съдебните служители от Районен съд-Петрич.

В Концепцията си за управление съдия Банчева определя като основен приоритет

разрешаването на битовия проблем на съда. Осигуряването на модерна и удобна съдебна палата, отговаряща на изискванията за качествено и достъпно правосъдие е от първостепенно значение, както за магистратите и служителите, така и за адвокатите, страните по дела и гражданите .

Визията й за следващия петгодишен управленски мандат се базира на Стратегическия план на Районен съд-Петрич за периода 2013г.-2017г., в който като основни цели са заложени: постигане на качествено, срочно, прозрачно и достъпно правосъдие; развитие на човешките и материални ресурси на съда; откритост и улеснен достъп до съдебна информация; антикорупционна политика и политика за повишаване на общественото доверие в работата на съда.

Пред членовете на ВСС съдия Банчева отчете дейността си през изминалия мандат и посочи въведените положителни практики, които ще продължи да следва и през следващите пет години.

Въпроси към нея бяха поставени от членовете на ВСС Даниела Костова и Галя Георгиева във връзка с отчета на първия мандат, постигнатите значими достижения съобразно личната й преценка, работните взаимоотношения между съда и прокуратурата в гр.Петрич..

В подкрепа на кандидата се изказа Галя Георгиева, според която съдия Банчева е доказала приноса си за развитието на Районен съд- Петрич, има успешен мандат, и показва ясна визия за решаване на сградния проблем и цялостното развитие на съда.

Кандидатурата на съдия Банчева получи подкрепата и на Милка Итова, която сподели личните си впечатленията от професионалните й качества, придобити в хода на процедурата по атестирането й като административен ръководител и отбеляза факта, че Районен съд-Петрич е имал значителни проблеми, констатирани при последната проверка на Инспектората към ВСС с дадени препоръки, които са изпълнени с нужната отговорност и срочност под ръководството на съда. Подчертана бе и дадената висока оценка от председателя на Окръжен съд-Благоевград, както и активността на Мая Банчева с конкретни предложения при промяната на Единния атестационен формуляр и Правилата за атестиране на магистратите.

Бе посетена 224 пъти. .
Навигация
Справки по дела
Важно
Брояч
Пресцентър
Контакти
Адрес:
гр. Петрич п.к. 2850
ул. "Лазар Маджаров" N:3
Телефони:
Регистратура -

0745 2 20 53

Деловодство -

0745 615 03

Факс:

0745 6 15 06
Електронна поща:

rspetrich@gmail.com

Съдилища в окръга
Фото галерия
Календар
No calendar found.
Полезни връзки