Уважаеми посетители, уведомяваме Ви, че от 29.05.2017г. Районен съд Петрич се помещава в нова сграда на адрес Лазар Маджаров N:3
ОБЯВЯВА за длъжността “държавен съдебен изпълнител” при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ.

ОБЯВЯВА 1(една) щатна бройка за длъжността “държавен съдебен изпълнител” при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ. Кандидатите следва да отговорят на изискванията на чл. 162 от ЗСВ.
Необходими документи: молба, автобиография, свидетелство за съдимост, медицинско свидетелство, документ за психично здраве, документи, удостоверяващи трудов, осигурителен и/или служебен стаж, декларация по чл. 162 от ЗСВ, нотариално заверени копия от диплом за завършено висше образование по специалността "Право" и удостоверение за придобита юридическа правоспособност.
Срок за подаване на документите: до 17.00 часа на 04.11.2016 г.
Документите се приемат в Съдебната палата - Петрич, ул.”Цар Борис ІІІ” № 28 , ет. 1, ст. 2, главен счетоводител.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД: / П /
МАЯ БАНЧЕВА

Оригиналния документ може да видите тук

Бе посетена 177 пъти. .
Навигация
Справки по дела
Новини събития съобщения
Брояч
Важно
Контакти
Адрес:
гр. Петрич п.к. 2850
ул. "Лазар Маджаров" N:3
Телефони:
Регистратура -

0745 2 20 53

Деловодство -

0745 615 03

Факс:

0745 6 15 06
Електронна поща:

rspetrich@gmail.com

Съдилища в окръга
Фото галерия
Календар
Април 2019
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Полезни връзки