Банкови сметки / Държавни такси

Информация за заплащане на държавни такси по банков път

Банкови сметки на Районен съд гр.Петрич
Наименование
Търговска банка:
BIC
IBAN
БЮДЖЕТНА СМЕТКА - държавни такси, глоби, разноски по дела (съдебни разноски)
Централна кооперативна банка” АД
CECBBGSF
BG28CECB979031E3565300
НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА - депозити за вещи лица, свидетели, особен представител, гаранции и др.
Централна кооперативна банка” АД
CECBBGSF
BG35CECB979033E3565300


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
    Уведомяваме Ви за възможността , да извършвате плащане на държавни такси, включително за издаване на свидетелство за съдимост, за заверени преписи и копия на съдебни актове, удостоверения и др., чрез магнитни или чип карти /дебитна или кредитна/ на ПОС терминално устройство.

    В Районен съд - Петрич са поставени и по двете сметки ПОС терминални устройства на втори етаж стая "главен счетоводител/ касиер" .

    Чрез този вид плащане Вие ще спестявате допълнителните такси във вид на комисионни, които банките изискват.

    При извършване на плащане чрез ПОС терминални устройства задължително се представя документ за самоличност.
Навигация
Справки по дела
Важно
Брояч
Пресцентър
Контакти
Адрес:
гр. Петрич п.к. 2850
ул. "Лазар Маджаров" N:3
Телефони:
Регистратура -

0745 2 20 53

Деловодство -

0745 615 03

Факс:

0745 6 15 06
Електронна поща:

rspetrich@gmail.com

Съдилища в окръга
Фото галерия
Календар
No calendar found.
Полезни връзки