Връзки към други организации и институции

Връзки към интернет страници към други организации и институции, имащи отношение към работата на съда

Районна прокуратура
Помещава се на втори етаж в сградата на Съдебната палата, ул. “ Цар Борис III ” № 28
За повече информация:
Тел.: 0745/ 6 03 63
E-mail:

Държавни институции
Парламент
Президент
Министерски съвет
Министерство на правосъдието
Министерство на финансите
Агенция по вписванията към МП

Съдебна система
Висш съдебен съвет
Конституционен съд
Върховен административен съд
Върховен касационен съд
Прокуратура на Република България
АС Благоевград
АС Варна
АС Велико Търново
АС Пловдив
АС София
Военно-апелативен съд
ОС Благоевград
ОС Бургас
ОС Варна
ОС Велико Търново
ОС Видин
ОС Враца
ОС Габрово
ОС Добрич
ОС Кърджали
ОС Кюстендил
ОС Ловеч
ОС Монтана
ОС Пазарджик
ОС Перник
ОС Пловдив
ОС Разград
ОС Русе
ОС Силистра
ОС Сливен
ОС Смолян
ОС София
ОС Стара Загора
ОС Търговище
ОС Хасково
ОС Шумен
ОС Ямбол
ВС Пловдив
ВС Сливен
РС Благоевград
РС Бургас
РС Бяла
РС Варна
РС Враца
РС Горна Оряховица
РС Гоце Делчев
РС Девин
РС Девня
РС Златоград
РС Малко Търново
РС Мездра
РС Ориахово
РС Плевен
РС Пловдив
РС Радомир
РС Разград
РС Разлог
РС Русе
РС Сандански
РС Севлиево
РС Сливен
РС Смолян
РС София
РС Стара Загора
РС Харманли
РС Хасково
РС Чепеларе
РС Шумен
РС Ямбол

Европейски институции
Европейски портал за електронно правосъдие
Съд на Европейските общности
Европейски съд по правата на човека
Европейски парламент
Европейски съюз
Европейска комисия
Организация за сигурност и сътрудничество в Европа

Конституция на Европа
Съвета на Европа
Комисар по правата на човека към ООН
Международен трибунал за бивша Югославия
Международен наказателен съд
Международен съд в Хага
Сравнителни и международни правни принципи
Партньорски организации
Проект за укрепване на съдебната система в България
Американска агенция за международно развитие (ААМР)
Национален институт на правосъдието в България
Други
Регистър на административните структури
от МС
Асоциация на прокурорите в България
Българският правен портал
Висш адвокатски съвет
Адвокатска колегия - Благоевград
Вещи лица към Благоевградски окръжен съд
Камара на следователите в България
Камара на частните съдебни изпълнители
Национална Асоциация Правна Инициатива за Местно Самоуправление (НАПИМС)
Националната асоциация на студентите юристи "ЕЛСА-България”
Национално сдружение на съдебните служители
Нотариална камара на Република България
Нотариуси с район на действие РС-Петрич
Патентно ведомство на Република Бъгария
Регистър на внесените в Народното събрание законопроекти
Съюз на съдиите в България
Съюз на юристите в България
Американски юридически портал
Български институт за правно развитие
Фондация “Български адвокати за правата на човека”
law.com
Dictionary - правни термини
Юридически портал - FindLaw


Навигация
Справки по дела
Важно
Брояч
Пресцентър
Контакти
Адрес:
гр. Петрич п.к. 2850
ул. "Лазар Маджаров" N:3
Телефони:
Регистратура -

0745 2 20 53

Деловодство -

0745 615 03

Факс:

0745 6 15 06
Електронна поща:

rspetrich@gmail.com

Съдилища в окръга
Фото галерия
Календар
No calendar found.
Полезни връзки