Справки по дела

Информация за дело

График на заседанията
Съдебни актове
Влезли в сила съдебни актове

Указания за потребителите за начина на достъп до публикуваните съдебни актове:

Информация за дело можете да получите като избирате меню 
“Информация за дело”, 
отваря се нов прозорец където се посочва
1."Тип на делото" /гражданско I инстанция, наказателно I инстанция / от падащото меню,
2."годината" на образуване от падащото меню,
3. "номера" на съответното дело - изписва се,
4. натиска се бутона “търси”.
По този начин Вие ще получите информация за:

*съдията-докладчик,
*датата на заседанието /ако е насрочено/,
*крайния резултата от разглеждане на делото и
*постановените съдебни актове.

Достъп до съдебните актове се получава и чрез меню “Съдебни актове”, където същите се визуализират по дата на постановяване.
  • РС – Петрич разполага с новия софтуерен продукт Speech lab 2.0, който автоматично трансформира текстовете на съдебните актове в естествена синтезирана реч и говор. Системата може да се ползва за запознаване с текстове от съдебните актове в службите “Регистратура”, “Деловодство”, “Архива”, както и в съдебните зали на съда
Навигация
Справки по дела
Важно
Брояч
Пресцентър
Контакти
Адрес:
гр. Петрич п.к. 2850
ул. "Лазар Маджаров" N:3
Телефони:
Регистратура -

0745 2 20 53

Деловодство -

0745 615 03

Факс:

0745 6 15 06
Електронна поща:

rspetrich@gmail.com

Съдилища в окръга
Фото галерия
Календар
No calendar found.
Полезни връзки