Телефонен указател
МАГИСТРАТИ
Председател
Мая Банчева
тел.: 0745/2 20 53
Районен съдия:
Ангелина Бисеркова
тел.: 0745/2 20 53
Районен съдия:
Атанас Кобуров
тел.: 0745/2 20 53
Районен съдия:
Божана Манасиева
тел.: 0745/2 20 53
Районен съдия:
Румяна Митева
тел.: 0745/2 20 53
Районен съдия:
Андроника Ризова
тел.: 0745/2 20 53
Съдия изпълнител
Стойка Димитрова
тел.: 0745/2 20 53
Съдия по вписванията
Мария Малинова
тел.:
СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ
Административен секретар
тел.: 0745/2 20 53
Съдебни секретари
тел.: 0745/2 20 53
Регистратура / Деловодство
тел.: 0745/6 15 03; 0745/ 2 20 53
Съдебно изпълнителна служба
тел.: 0745/2 20 53
Архива
тел.: 0745/2 20 53
Бюро Съдимост
тел.: 0745/2 20 53
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Счетоводство
тел.: 0745/2 20 53
Системен администратор
тел.: 0745/2 20 53
Навигация
Справки по дела
Важно
Брояч
Пресцентър
Контакти
Адрес:
гр. Петрич п.к. 2850
ул. "Лазар Маджаров" N:3
Телефони:
Регистратура -

0745 2 20 53

Деловодство -

0745 615 03

Факс:

0745 6 15 06
Електронна поща:

rspetrich@gmail.com

Съдилища в окръга
Фото галерия
Календар
No calendar found.
Полезни връзки