Компетентност на съда

Компетентност на съда

Районен съд - гр.Петрич е един от 5-те районни съдилища в Благоевградски съдебен окръг . Района на действие на съда включва община - Петрич, с общо 55 населени места.

В съда работят 7 съдии , един държавен съдебен изпълнител, един съдия по вписванията и 28 съдебни служители.

Правораздаването в Република България се осъществява от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативни, окръжни, военни и районни съдилища. Районният съд е основен първоинстанционен съд. На него са подсъдни всички дела освен тези които със закон са подсъдни на друг съд.

Правораздавателната компетентност на съда се определя най-общо така:

  • наказателни дела
  • граждански дела
  • дела от административен характер

Съдебен район


гр.Петрич
с.Баскалцис.Доленес.Каменас.Марино полес.Самуилово
с.Беласицас.Долна Крушицас.Капатовос.Мендовос.Скрът
с.Богородицас.Долна Рибница с.Кладенци с.Митиново с.Старчево
с.Боровиченес.Долно Спанчовос.Ключс.Михневос.Струмешница
с.Вишленес.Драгушс.Коларовос.Ново кономладис.Тонско дабе
с.Волно с.Дрангово с.Кромидово с.Право бърдос.Тополница
с.Габренес.Дреновицас.Крънджилицас.Първомайс.Чурилово
с.Гега с.Дреново с.Кукурахцево с.Рибник с.Чуричене
с.Генерал Тодоровс.Зойченес.Кулатас.Рупитес.Чучулигово
с.Горчевос.Ивановос.Кърналовос.Ръждакс.Яворница
с.Гюргевос.Кавракировос.Марикостиново с.Самуилова крепостс.Яково
Навигация
Справки по дела
Важно
Брояч
Пресцентър
Контакти
Адрес:
гр. Петрич п.к. 2850
ул. "Лазар Маджаров" N:3
Телефони:
Регистратура -

0745 2 20 53

Деловодство -

0745 615 03

Факс:

0745 6 15 06
Електронна поща:

rspetrich@gmail.com

Съдилища в окръга
Фото галерия
Календар
No calendar found.
Полезни връзки