Софтуер за незрящи

РС – Петрич разполага с новия софтуерен продукт Speech lab 2.0, който автоматично трансформира текстовете на съдебните актове в естествена синтезирана реч и говор. Системата може да се ползва за запознаване с текстове от съдебните актове в службите “Регистратура”, “Деловодство”, “Архива”, както и в съдебните зали на съда.


Продуктът е дарен на съдилищата от Програма за развитие на съдебната система.

Навигация
Справки по дела
Важно
Брояч
Пресцентър
Контакти
Адрес:
гр. Петрич п.к. 2850
ул. "Лазар Маджаров" N:3
Телефони:
Регистратура -

0745 2 20 53

Деловодство -

0745 615 03

Факс:

0745 6 15 06
Електронна поща:

rspetrich@gmail.com

Съдилища в окръга
Фото галерия
Календар
No calendar found.
Полезни връзки